Juni

 • Reactie gemeente op rapport ILT over afvalstromen Chemours

  28 juni 2018

  GenX-stoffen komen via afvalstromen in lucht, water en grond terecht. Dat blijkt uit het rapport van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) dat deze week is gepubliceerd. Het rapport schetst een zorgelijk beeld van hoe Chemours, transporteurs en afvalverwerkers omgaan met afvalstoffen die GenX kunnen bevatten. Daardoor komen deze stoffen ook langs andere weg en op andere plekken in het milieu terecht. De gemeente Dordrecht is en blijft van mening dat dergelijke stoffen niet in ons milieu thuishoren.

 • Uitspraak rechtbank in beroepszaak Oasen tegen vergunning Chemours

  28 juni 2018

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag het beroep van drinkwaterbedrijf Oasen ongegrond verklaard. Oasen vocht het besluit aan van de provincie Zuid-Holland, waarbij de lozing van een bepaalde hoeveelheid van de GenX-stof FRD-903 is toegestaan. Het beroep van Chemours tegen de beperking van de uitstoot van E1 is wel gegrond verklaard.

 • Onderzoek ILT naar GenX-afvalstromen Chemours

  26 juni 2018

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van afvalstromen van Chemours. ILT concludeert dat er bij Chemours en de afvalketen weinig tot geen aandacht is voor de uitstoot van GenX-stoffen.

 • 25 juni: Landelijk symposium Handelingskader PFAS in Dordrecht

  22 juni 2018

  De gemeente Dordrecht en het Expertisecentrum PFAS organiseren het symposium 'Handelingskader PFAS'. Dat vindt plaats op maandag 25 juni in de Dordtse Duurzaamheidsfabriek.

 • Chemours/DuPont in coalitieakkoord

  15 juni 2018

  In het coalitieakkoord van de gemeente Dordrecht wordt in het hoofdstuk Leefbare en Veilige stad ook aandacht besteed aan de aanpak van de uitstoot van gevaarlijke stoffen.

 • Nieuwe regels voor omgaan met PFOA-houdende grond

  13 juni 2018

  In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigde een grootschalig regionaal bodemonderzoek dat begin juni werd gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de nieuwe regels bekend, die voorschrijven hoe met licht PFOA-houdende grond om te gaan. Ze gaan gelden in de hele regio Zuid-Holland Zuid.

 • PFOA in groot deel Zuid-Holland Zuid in de bodem

  05 juni 2018

  In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigt een grootschalig regionaal bodemonderzoek. Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM. Voor Dordrecht heeft het bodemonderzoek geen nieuwe inzichten opgeleverd.

 • Dordrecht: veel tekortkomingen in vergunningaanvragen Chemours en DuPont

  05 juni 2018

  De bedrijven Chemours en DuPont hebben een nieuwe milieuvergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland, het bevoegd gezag. De gemeente Dordrecht constateert veel tekortkomingen in de aanvragen.