Provincie verlaagt toegestane lozing GenX

De omgevingsvergunning van Chemours wordt verder aangescherpt. Op 25 juli 2018 maakt de provincie Zuid-Holland bekend dat het de toegestane lozing van de GenX-stof FRD903 op het riool, de indirecte lozing, verder verlaagt van 2035 kg naar 148 kg per jaar. Dit gebeurt met een zogeheten ambtelijke wijziging.

In april 2017 is de vergunning ook al aangescherpt. De toegestane lozing wordt nu nog verder aangescherpt. Dat komt omdat er sinds 18 mei 2018 een voorlopige milieukwaliteitsnorm voor de GenX-stof FRD-903 in oppervlaktewater is vastgesteld van 118 nanogram per liter. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van de provincie berekend wat deze nieuwe, voorlopige norm betekent voor de vergunde lozing van deze stof op het oppervlaktewater. Op grond van het advies van Rijkswaterstaat wil de provincie de vergunning ambtshalve wijzigen. De toegestane lozingsvracht moet teruggebracht worden van 2035 kg tot 148 kg per jaar. Ook neemt de provincie in de vergunning een verplichting op om de lozing nog verder te minimaliseren.

 

Verdere procedure

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken zienswijzen indienen, waarna een definitief besluit kan worden genomen. De provincie verwacht dat de aanscherping van de vergunning eind 2018 in werking kan treden. Deze planning is onder voorbehoud van beroep door belanghebbenden.

 

Reactie gemeente

De gemeente Dordrecht steunt het besluit om de uitstoot van GenX-stoffen zo ver mogelijk terug te dringen. Wij zijn van mening dat deze stoffen niet in het milieu thuishoren. Het is goed dat er direct gehandeld wordt op nieuwe inzichten in deze stoffen.

 

Reactie Chemours

Chemours heeft laten weten dat het verwacht per 1 januari 2019 dankzij de filterinstallatie met koolstofbedden aan de nieuwe lozingslimiet te kunnen voldoen.

Meer informatie

Lees hier de bekendmaking van de provincie.