Statenbrief en Kamerbrief over PFOA

Vorige week verschenen er brieven aan Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Daarin gaat het onder meer over PFOA en Chemours.

Statenbrief

In de brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen aan Provinciale Staten van 13 december 2018 gaat het over de lozing van kleine hoeveelheden PFOA in afvalwater van Chemours. Hiervoor heeft de provincie eerder een dwangsom opgelegd aan het bedrijf. Er zijn geen verdere overtredingen meer geconstateerd. Er zijn drie mogelijke oorzaken benoemd van de kleine hoeveelheid PFOA in het afvalwater: afkomstig uit de historische bodemverontreiniging, het ontstaan van PFOA als bijproduct bijvoorbeeld tijdens de productie van FRD903 (GenX), of de aanwezigheid van PFOA als verontreiniging in de GenX-grondstof.
Chemours geeft aan dat de uitstoot van een kleine hoeveelheid PFOA onvermijdelijk is. Zij heeft daarom een vergunning aangevraagd voor de indirecte lozing van 150 gram (0,15 kg) PFOA per jaar. Gedeputeerde Staten besluit hierover en laat zich daarbij onder meer adviseren door Rijkswaterstaat.

Verder gaan de gedeputeerden in op de door de Europese voedsel- en warenautoriteit (EFSA) voorgestelde voorlopige grenswaarde voor de inname van PFOA. Net als de provincie in haar brief schrijft, hebben ook wij vanuit de gemeente tijdens het overleg met de provincie en het ministerie het belang van betrouwbare grenswaarden onderstreept.

Kamerbrief

In de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 11 december 2018 aan de Tweede Kamer gaat het over de visie op duurzaam hergebruik van grond. Eerder heeft Dordrecht samen met andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid de staatssecretaris opgeroepen landelijk bodembeleid voor PFOA op te stellen. In de brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris (op pagina 5) aan dat zij het RIVM gevraagd heeft om risicogrenswaarden uit te rekenen voor PFOA (en PFOS). Daarnaast schrijft zij het belangrijk te vinden om als Rijk de regie te nemen met betrekking tot de omgang met ZZS-en (zeer zorgwekkende stoffen), waaronder PFOA.