December

  • Statenbrief en Kamerbrief over PFOA

    16 augustus 2023

    Vorige week verschenen er brieven aan Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Daarin gaat het onder meer over PFOA en Chemours.

  • EFSA scherpt voorlopige grenswaarde PFOA aan, RIVM wijzigt adviezen niet

    16 augustus 2023

    De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA gepubliceerd. Deze is 15 maal strenger dan de gezondheidskundige grenswaarde die RIVM in 2016 heeft afgeleid. Het RIVM zet vraagtekens bij de onderbouwing van de EFSA en ziet, mede doordat de EFSA-waarde nog niet definitief is, geen aanleiding om eerdere adviezen aan te passen. Volgend jaar komt de EFSA met een definitieve grenswaarde.