April

  • Provincie neemt maatregelen tegen lozingen Chemours

    23 april 2018

    De provincie Zuid-Holland heeft recent bij een lozing van afvalwater door Chemours, PFOA aangetroffen. Het gaat om een indirecte lozing naar de rioolwaterzuivering van met PFOA verontreinigd afvalwater. PFOA is niet door Chemours aangevraagd in de omgevingsvergunning die op 3 oktober 2013 door de provincie is verleend en derhalve ook niet vergund.