Kamerbrief van minister over stand van zaken GenX in water

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken rond GenX in water. We lichten er enkele zaken uit.

Handhaving onvergunde lozing

In haar brief gaat de minister in op het handhavingstraject vanwege de onvergunde lozing van GenX op oppervlaktewater door Chemours. Chemours heeft hierover op verzoek van Rijkswaterstaat nadere informatie aangeleverd. Rijkswaterstaat heeft Chemours verzocht om aanvullende onderbouwing. Die moet uiterlijk 6 oktober aangeleverd zijn.

Proefinstallatie

In de brief geeft de minister aan dat Chemours bemoedigende resultaten heeft gerapporteerd uit de proefinstallatie om de uitstoot van GenX-stoffen naar water te verminderen. Chemours heeft berekend dat de jaarlijkse uitstoot van de stof FRD903 (onderdeel van de GenX-techniek) naar water dankzij koolstofbedden beneden de 500 kilo kan blijven. Dit ligt aanzienlijk lager dan de in april aangescherpte vergunde uitstoot van FRD903 naar water van 2035 kilo per jaar. Met een investering in een permanente installatie kan deze aanvullende vermindering ook in de toekomst worden zeker gesteld, zo geeft Chemours aan.
De gemeente ziet dit als een stap in de goede richting en rekent erop dat die permanente installatie er zo snel mogelijk komt.

Extra metingen drinkwaterbedrijven

Er vinden op dit moment op verzoek van de minister extra metingen plaats naar GenX in drinkwater. Eind september worden de uitkomsten hiervan verwacht. Zoals de drinkwaterbedrijven al meer dan eens hebben aangegeven, voldoet het drinkwater aan de zeer strenge eisen die in Nederland gelden en is het veilig om te drinken.