Stand van zaken dossier Chemours

Elk kwartaal informeert het college de gemeenteraad over alle actuele ontwikkelingen in het dossier Chemours en DuPont.

Download de raadsinformatiebrief over het derde kwartaal (pdf, 7 MB)