Stand van zaken DuPont/Chemours en PFOA

Het Dordtse college van burgemeester en wethouders informeert de raad per brief over de stand van zaken in het dossier DuPont/Chemours en PFOA. In de brief gaat het college in op de vangnetregeling voor bloedtesten voor bewoners van Staart-Oost, de diverse onderzoeken die lopen, het contact met de wijk en verschillende vergunningprocedures.

Download de brief (pdf, 143 kB).

De Raadsinformatiebrief is ook te vinden in het raadsinformatiesysteem.