Kamerbrief over onderzoek werkomstandigheden DuPont

Vandaag stuurde minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer over het onderzoek naar de werkomstandigheden bij Dupont. De Inspectie SZW heeft feitenonderzoek gedaan naar aanleiding van berichten over gezondheidsklachten van (oud)medewerkers van DuPont.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat de inspectie voortaan bedrijven kan bestraffen die in het verleden de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen hebben overtreden. Dit omdat gezondheidsklachten bij werknemers soms pas na tientallen jaren ontstaan. Nu geldt nog een verjaringstermijn van 5 jaar. Ook wil de minister een gespecialiseerd team dat bij bedrijven gaat controleren of zij hun werknemers voldoende beschermen tegen schadelijke stoffen.

De brief van de minister en het rapport van de inspectie zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid: