Drinkwater in Dordrecht veilig

Vandaag publiceerden het AD en andere media dat er GenX is aangetroffen in het drinkwater van Evides, ook in Dordrecht. De aangetroffen gehaltes van GenX-stoffen zijn zeer laag, ver beneden de veiligheidsgrens die door de overheid is bepaald (tot 75x lager). Dat betekent dat het drinkwater in Dordrecht gegarandeerd veilig is. Dit wordt ook bevestigd door toxicologen.

Dordrecht maakt zich er hard voor dat het drinkwater ook in de toekomst gegarandeerd veilig blijft. Daarom steunden wij de provincie ook bij het aanscherpen van de vergunning van Chemours, waarin de lozing van GenX-stoffen scherp is teruggebracht tot een niveau waarin onder meer Rijkswaterstaat de kwaliteit ook in de toekomst veilig acht. Wij blijven ons inzetten om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk terug te dringen, in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

Evides heeft overigens al eerder bekend gemaakt dat er nanogrammen (dit zijn miljoensten van milligrammen) GenX in het drinkwater zitten, onder meer tijdens deze presentatie in de Dordtse gemeenteraad (pdf, 7210 kB).

Voor meer informatie en verdere toelichting over het drinkwater verwijzen wij u naar het bericht op de website van Evides.