Zienswijze terugdringen uitstoot GenX-stoffen

De provincie is voornemens de uitstoot van GenX-stoffen door Chemours verder terug te dringen. Hierop heeft zij een ontwerpbeschikking opgesteld.

Samen met de gemeente Sliedrecht heeft Dordrecht deze stukken voorgelegd aan extern adviesbureau MOB. De conclusies en aanbevelingen van MOB heeft de gemeente Dordrecht overgenomen in haar zienswijze op de ontwerpbeschikking (pdf, 813 kB) van de ambtshalve wijziging voor de reductie van GenX-emissies.

De gemeente steunt de inzet van de provincie om de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht en water door Dupont en Chemours terug te dringen. Wij blijven de procedures scherp volgen en werken daarin nauw samen met andere gemeenten in onze regio.

In maart stuurt het college de raad naar verwachting weer een kwartaalrapportage met de stand van zaken op het dossier Dupont/Chemours en PFOA. Deze plaatsen wij uiteraard ook op deze site.