Volkskrant bericht over inpandige lekkages PFIB

De Volkskrant berichtte maandag 4 december 2017 over lekkages van perfluorisobuten (PFIB) bij Chemours. Dit bericht gaat over de lekkages met PFIB die zich afgelopen zomer hebben voorgedaan bij Chemours.

Hierover heeft u eerder al kunnen lezen op deze website en in de kwartaalbrief van oktober.

De lekkages vonden inpandig in de fabrieken plaats en waren zeer gering van omvang, maar voldoende voor waarneming door de aanwezige detectiesystemen. Zoals de Volkskrant meldt, zijn daarbij mogelijk medewerkers blootgesteld aan kleine hoeveelheden PFIB. Dat geldt niet voor mensen in de omgeving van het bedrijf.

In september hebben wij de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met de beantwoording van kamervragen over dit onderwerp op deze site geplaatst. Ook is er in de laatste kwartaalbrief over de stand van zaken een passage over opgenomen.
De provincie is naar aanleiding van de meldingen een handhavingstraject gestart, heeft het bedrijf opgedragen om onderzoek te doen naar de incidenten en heeft aangifte gedaan.