Tussenrapportage moestuinonderzoek GenX/PFOA in februari verwacht

Het RIVM doet onderzoek naar de aanwezigheid van PFOA en GenX in gewassen van moestuinen in de omgeving van Chemours. Hiervoor heeft het RIVM diverse blad-, knol- en vruchtgewassen verzameld in 10 moestuinen in de buurt van het bedrijf. Het RIVM verwacht de tussenrapportage in februari 2018 op te leveren. Dan wordt duidelijk in hoeverre mensen met een moestuin in de buurt van Chemours groenten uit de tuin veilig kunnen eten.

De directe aanleiding voor het moestuinonderzoek was een onderzoek van de VU naar PFOA in bladeren en gras in de omgeving van Chemours. Experts van het RIVM en de VU concludeerden dat op basis van het verkennende onderzoek van de VU geen conclusies getrokken kunnen worden over gezondheidsrisico's bij het eten van groente en fruit uit de eigen moestuin. De betrokken overheden hebben daarop het RIVM verzocht om onderzoek te doen naar gewassen in moestuinen. Het doel van het onderzoek is te achterhalen hoeveel GenX en PFOA er in groenten en fruit zit en in hoeverre mensen met een moestuin in de buurt van Chemours deze veilig kunnen eten.

Het groente en fruit uit de moestuinen is inmiddels bemonsterd en door het laboratorium geanalyseerd. Het RIVM verwerkt op dit moment de meetgegevens zodat ze de onderzoeksvragen kunnen beantwoorden. De tussenrapportage komt dan in februari 2018 beschikbaar. In het voorjaar volgt de eindrapportage.