Onderzoek naar PFOA en GenX in moestuinen van start

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begint woensdag 30 augustus met het onderzoek naar de chemische stoffen PFOA en GenX in groente bij moestuinen in Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Bij het onderzoek gaat het om de vraag of het eten van groente en fruit uit eigen tuin in de omgeving van deze fabriek verantwoord is.

PFOA werd tot 2012 gebruikt door het bedrijf DuPont (inmiddels Chemours) in Dordrecht bij de productie van Teflon. Daarna is het bedrijf overgeschakeld op de vervangende stof GenX. Het onderzoek bij moestuinen vindt plaats op vier locaties in Sliedrecht, drie in Dordrecht en drie in Papendrecht. Bij de keuze van de locaties is gekeken naar verschillende afstanden en verschillende windrichtingen ten opzichte van de fabriek. Het betreft locaties zowel binnen als buiten het contourengebied van het RIVM. 

Bij elke moestuin worden drie soorten gewassen onderzocht: bladgewas (zoals sla), vruchtgewas (zoals tomaat) en knolgewas (zoals wortels). Het RIVM neemt ook monsters van de grond in de moestuinen en het water dat wordt gebruikt door de tuinders.

Duidelijkheid

Aanleiding tot het moestuinonderzoek is een beperkt onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de gehaltes PFOA en GenX in gras en bladeren in de wijk De Staart en Sliedrecht. De presentatie van dat onderzoek leidde tot onrust bij mensen die groente en fruit uit eigen tuin eten. Op basis van de nu bekende onderzoeken is er geen aanleiding om het eten van groente en fruit af te raden. Het nieuwe onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de gehaltes aan PFOA en GenX in de groente en de eventuele gezondheidsrisico's.

De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting februari 2018 bekend.