Statenbrief over planning onderzoeken

Vandaag stuurde Gedeputeerde Staten een brief naar de Provinciale Staten. In deze brief lichten gedeputeerden Janssen en Vermeulen enkele actuele ontwikkelingen toe.

Samengevat

  • De rapporten van het steekproef bloedonderzoek onder omwonenden en het literatuuronderzoek naar mogelijke effecten van PFOA op de gezondheid verschijnen naar verwachting in mei 2017;
  • Een besluit op de voorgenomen ambtshalve wijziging van de vergunning van het bedrijf Chemours om de emissie van FRD-903 en E1 te verminderen wordt eind april 2017 verwacht;
  • De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het besluit om naast DuPont ook Chemours een last onder dwangsom op te leggen op het zo spoedig mogelijk melden van ongewone voorvallen geschorst wordt.
  • Gedeputeerde Staten vinden dat Chemours als vergunninghouder een verantwoordelijkheid draagt voor de gehele inrichting inclusief de installaties van DuPont. Daarom zullen zij de voorzieningenrechter in april 2017 verzoeken de schorsing op te heffen;
  • Een van de punten in het door Chemours aangekondigde vierpuntenplan is de aanvraag van een revisievergunning en een splitsing van de vergunning tussen Chemours en DuPont. De provincie dringt er bij Chemours op aan om alles in het werk te stellen nog dit jaar een definitieve aanvraag voor een revisievergunning in te dienen.