Provincie scherpt vergunning Chemours aan

Vanmorgen maakte de provincie bekend de vergunning van Chemours verder aan te scherpen. De provincie brengt de vergunde uitstoot van GenX naar water (indirecte lozing) terug van 6400 kg naar 2035 kg per jaar. Dat komt overeen met de hoeveelheden waar Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Oasen om verzocht hebben in hun ingediende zienswijzen. Ook de vergunde uitstoot van GenX naar de lucht wordt met het besluit ingeperkt. Verder verplicht de provincie Chemours te onderzoeken hoe het bedrijf de uitstoot nog verder kan verminderen.

De gemeente Dordrecht steunt de inzet om de uitstoot van GenX terug te dringen. Dit hebben we ook in onze zienswijze kenbaar gemaakt. 

Hoewel het niet het Dordtse drinkwater betreft, staat de gemeente Dordrecht achter het besluit om de vergunning aan te scherpen tot hoeveelheden zoals verzocht in de zienswijzen van Rijkswaterstaat en Oasen, om daarmee ook in de toekomst de kwaliteit van het drinkwater te beschermen. 

Gisteravond maakte Chemours bekend een grootschalige testinstallatie te bouwen om te onderzoeken of GenX verder uit het afvalwater verwijderd kan worden. Deze installatie zal deze zomer operationeel zijn. Het college heeft beide bedrijven steeds aangesproken op hun verantwoordelijkheid om hun uitstoot terug te dringen. Deze aankondiging is in dat licht een positieve ontwikkeling.