Gemeenteraad stuurt brief aan provincie Zuid-Holland

De gemeenteraad van Dordrecht heeft de provincie Zuid-Holland een brief gestuurd naar aanleiding van recente ontwikkelingen rondom Chemours en de uitstoot van GenX.

Download de brief (pdf, 463 kB)

Bij een bezoek aan Chemours en DuPont heeft de raadscommissie Fysieke Leefomgeving een kopie van de brief overhandigd aan de directeur van Chemours.

Reactie college

Het college van Dordrecht heeft kennis genomen van de brief van de raad aan de provincie over de lozing van GenX in het drinkwater. Het college ziet de brief als ondersteuning van zijn inzet op dit dossier: het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, met het oog op de veiligheid en gezondheid in Dordrecht én omgeving.

Eerder heeft het college al een zienswijze ingediend bij de provincie op dit punt (zie de nieuwsberichten hieronder). Het is nu aan de provincie om op basis van alle ingediende zienswijzen een definitief besluit te nemen. Het college verwacht dat de provincie daarin haar verantwoordelijkheid neemt.

Verder roept het college het bedrijf Chemours op om niet de nieuwe vergunning af te wachten, maar ook zelf verantwoordelijkheid te nemen om de uitstoot verder terug te dringen.