Gesprek wethouder en burgemeester met DuPont en Chemours

Burgemeester A.A.M. Brok en wethouder Rik van der Linden hebben vanmorgen een gesprek gevoerd met de directeuren van de bedrijven Dupont en Chemours. Daarin hebben zij de ernst van de situatie aan beide bedrijven duidelijk gemaakt.

De gemeente is zeer verontwaardigd over hoe gehandeld is rond de lekkage van formaldehyde. Dat geldt zeker ook voor de communicatie over het incident. De gemeente vindt dit onacceptabel en heeft dat in het gesprek ook overgebracht.

Wethouder Van der Linden: 'Dit is niet zomaar een kleinschalig incident zoals dat in elk bedrijf wel eens voorkomt. Het gaat om grote hoeveelheden kankerverwekkende stof. De stad, dus zowel gemeente als inwoners, móét daarover geïnformeerd worden. Dat geldt ook voor de omliggende gemeenten. Dat verwachten we van bedrijven die op ons eiland zijn gevestigd.'

Daarom is behalve het incident ook de toekomst van Dupont en Chemours in Dordrecht op tafel gelegd. Burgemeester en wethouder hebben benadrukt dat de license to operate afhangt van de goodwill van en het vertrouwen in beide bedrijven. Niet alleen van de overheid, maar bovenal van de inwoners. Dat vertrouwen is ernstig geschaad. De raadsbrede motie 'Dordt is het zat!' is wat dat betreft een heel duidelijk statement. Dat is niet alleen een politieke boodschap, maar een boodschap namens 120.000 inwoners.

Wethouder Van der Linden: 'Wij constateren dat beide bedrijven zich de ernst van de situatie realiseren. Het is nu aan Dupont en Chemours om aan te tonen hoe zij het vertrouwen denken te herstellen. Wij verwachten dat de bedrijven daarop actie ondernemen. Niet alleen een aanpak voor de korte termijn, maar ook strategisch beleid om de komende jaren de positie van het bedrijf in de stad te versterken. Dat is de enige weg voor een toekomst van beide bedrijven in deze stad.'