Dordrecht maakt bezwaar tegen goedkeuringsbesluit over Chemours

Het Dordtse college van B&W heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot Chemours. Met dat besluit geeft de provincie goedkeuring aan een rapport over verbetermogelijkheden voor de zogenaamde Thermal Converter.

De Thermal Converter is een installatie die ervoor zorgt dat Chemours zo min mogelijk gevaarlijke stoffen uitstoot. De milieuvergunning schrijft voor dat Chemours onderzoek doet naar het verder verminderen van de uitstoot van gevaarlijke stoffen. De provincie heeft nu ingestemd met dat onderzoek.

Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht hebben het rapport en het besluit voorgelegd aan een extern adviseur. Die concludeert dat het rapport op onderdelen niet volledig is en daardoor onnavolgbaar. Op grond van dit advies heeft het college bezwaar aangetekend bij de provincie. Ook Sliedrecht en Papendrecht hebben dat gedaan.

De extern adviseur geeft ook aan dat de milieuvergunning op onderdelen kan worden aangescherpt. Met de provincie is afgesproken dat de betrokken overheden hierover en over het bezwaarschrift overleg starten.

Hier kunt u het bezwaarschrift (pdf, 2764 kB) en het advies van de extern adviseur (pdf, 337 kB) downloaden.