Brief Gedeputeerde Staten

Deze week stuurden gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland een brief aan de Provinciale Staten. Deze brief bevat onder meer een beantwoording aan de gemeente Sliedrecht en gaat in op de stand van zaken rond Chemours.

De brief is niet meer te downloaden.