Regeling tegemoetkoming kosten bloedtest

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft een regeling vastgesteld voor mensen met een minimum-inkomen die hun bloed willen testen op PFOA. Met deze regeling komt het college tegemoet aan een wens van de gemeenteraad.

De regeling is bedoeld voor inwoners Van Dordrecht van 9 jaar en ouder die minstens vijf jaar in de wijk Staart-Oost hebben gewoond in de periode dat DuPont PFOA uitstootte (1970-2012). Andere voorwaarden zijn:

  • De aanvragers beschikken over een kwijtschelding afvalstoffenheffing (om aan te tonen dat ze een minimum-inkomen hebben).
  • Ze komen niet via hun werkgever in aanmerking voor een bloedtest op PFOA.
  • Ze zijn niet uitgenodigd voor de steekproef bloedonderzoek door de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Bewoners van de Staart-Oost worden per brief geïnformeerd over de regeling. Zie verder de Raadsinformatiebrief (pdf, 182 kB).