Regeling tegemoetkoming kosten bloedtest

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft een regeling vastgesteld voor mensen met een minimum inkomen die hun bloed willen testen op PFOA. Met deze regeling komt het college tegemoet aan een wens van de gemeenteraad.

De regeling is bedoeld voor inwoners Van Dordrecht van 9 jaar en ouder die minstens vijf jaar in de wijk Staart-Oost hebben gewoond in de periode dat DuPont PFOA uitstootte (1970-2012). Andere voorwaarden zijn:

  • De aanvragers beschikken over een kwijtschelding afvalstoffenheffing (om aan te tonen dat ze een minimum inkomen hebben).
  • Ze komen niet via hun werkgever in aanmerking voor een bloedtest op PFOA.
  • Ze zijn niet uitgenodigd voor de steekproef bloedonderzoek door de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Bewoners van de Staart-Oost worden per brief geïnformeerd over de regeling. Zie verder de Raadsinformatiebrief (pdf, 182 kB).