Klein incident formaldehyde DuPont

De gemeente heeft kennisgenomen van het bericht van DuPont dat maandagavond een kleinschalig incident met formaldehyde heeft plaatsgevonden. De gemeente is daar volgens afspraak over geïnformeerd. Het lijkt te gaan om een relatief kleine lekkage, waarbij 1 kilo formaldehyde is vrijgekomen.

Natuurlijk is het zaak om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar als die plaatsvinden, moeten we er zeker van zijn dat er goed op gehandeld wordt. Voor zover we nu kunnen inschatten lijkt er in dit geval alert gereageerd te zijn. Twee productielijnen van de Delrin fabriek zijn tot nader order stilgelegd. De provincie bericht dat er nadere maatregelen richting DuPont worden genomen. Meer informatie daarover volgt vandaag. Wij wachten de informatie over het incident zelf en eventuele nadere maatregelen af.

Voor de duidelijkheid: behalve dat het dezelfde stof (formaldehyde) betreft, lijkt dit incident qua omvang en reactie niet te vergelijken met het eerdere incident met formaldehyde in augustus. Dat betrof ruim 2700 kilo. Het incident van gisteren betreft voor zover we nu weten 1 kilo formaldehyde. Over de lekkage in augustus verwachten we overigens meer duidelijkheid te krijgen naar aanleiding van de vragen die we bedrijf en provincie hebben gesteld.