Herstart Delrin fabriek DuPont

Gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben op 15 november 2016 een gesprek gevoerd met de directie van DuPont. DuPont heeft de provincie geïnformeerd dat veiligheidsstudies naar alle onderdelen van de Delrin fabriek van DuPont zijn uitgevoerd en er een plan van aanpak is opgesteld om nieuwe incidenten te voorkomen.

De veiligheidsstudies en het plan van aanpak van DuPont zijn door een onafhankelijk expert, te weten Witteveen + Bos bekrachtigd. Woensdag 16 november 2016 is DuPont weer begonnen met de voorbereidingen om de twee stilgelegde productielijnen van de Delrin fabriek van DuPont op te starten.

Brief van gedeputeerde R.A. Janssen Herstart Delrin fabriek DuPont (pdf, 123 kB)
Persbericht provincie Zuid-Holland Herstart Delrin fabriek DuPont (pdf, 33 kB)