Statement gemeente Dordrecht over PFOA rond Chemours

Duidelijkheid over de gezondheid van onze inwoners heeft voor de gemeente de hoogste prioriteit. Onder meer op de informatiebijeenkomst van 5 april 2016, georganiseerd samen met de provincie, is daarover voor zover mogelijk uitleg gegeven.

Wethouder Rik van der Linden (Milieu): 'We hebben samen met alle betrokken overheden en organisaties inwoners geïnformeerd over tal van thema's, waaronder gezondheid. Er was veel ruimte voor vragen. Die zijn waar mogelijk beantwoord, maar we konden en kunnen helaas (nog) niet alle vragen beantwoorden. Hoe graag we dat ook zouden willen.'

Themabijeenkomst

Op dinsdag 12 april 2016 hield de gemeenteraad een themabijeenkomst over PFOA. Raadsleden zijn onder meer geïnformeerd door het RIVM, Dienst Gezondheid & Jeugd en Omgevingsdienst ZHZ. Uiteraard zijn ook deze avond de nodige vragen gesteld. U kunt deze avond terugkijken op het Raadsinformatiesysteem. Daar vindt u ook de diverse presentaties.

In de media

Verder is er veel media-aandacht, bijvoorbeeld voor de eerste uitslagen van bloedtesten van twee omwonenden. Ook kwamen ex-medewerksters van de Lycra-fabriek in het nieuws.

Wethouder Van der Linden: 'Het verhaal van deze oud-werkneemsters van de Lycra-fabriek is heel triest. De arbeidsomstandigheden zijn een verantwoordelijkheid van het bedrijf en de Inspectie SZW, maar we vinden het zeer zorgwekkend als het leed van deze vrouwen inderdaad het gevolg is van de werksituatie in het verleden. We hebben - net als de provincie - al eerder aangedrongen op actie door de inspectie. Zij zijn hier nu mee aan de slag, zo is inmiddels duidelijk.'

Steekproef en onderzoek

Er ligt een stevig RIVM rapport naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van PFOA, maar er moeten nog allerlei onderzoeken plaatsvinden. De gemeente ziet het rapport dan ook als tussenstap. Het RIVM doet aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Eén van de aanbevelingen is het uitvoeren van een steekproef. Die geeft inzicht in hoe het er feitelijk voor staat en of de berekeningen van het RIVM kloppen.

Van der Linden: 'Wij zijn als gemeente geen experts met betrekking tot gezondheidsonderzoek. Wij laten ons hierin adviseren door de deskundigen van het RIVM en de Dienst Gezondheid en Jeugd. We snappen dat er veel komt kijken bij het opzetten van goed onderzoek waaraan je ook echt conclusies voor de gezondheid kunt verbinden. Voor zo'n onderzoek zijn veel gegevens nodig, meer dan alleen gehaltes PFOA in het bloed. De bloeduitslagen waar de media over berichtten onderstrepen wel het belang van de steekproef.'

De gemeente wil zo snel mogelijk duidelijk voor haar inwoners. 'Daarom heb ik samen met de provincie en gemeenten Sliedrecht en Papendrecht benadrukt dat de steekproef zo snel als mogelijk uitgevoerd moet worden, zonder dat dat ten koste gaat van de zorgvuldigheid. We willen dat de steekproef zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van onze inwoners en gemeenteraad. We vragen om een ruime groep deelnemers en aandacht voor de werkenden in de omgeving.'

De verwachting is dat over enkele weken duidelijkheid komt over de opzet van de steekproef. Na het nadere (literatuur)onderzoek naar gezondheidseffecten van PFOA en de steekproef neemt het college een besluit over eventueel gezondheidsonderzoek. Hierover heeft het college naar aanleiding van adviezen van DG&J en Expertgroep RIVM de raad geïnformeerd.

Druk houden op nader onderzoek

Van der Linden: 'We snappen heel goed als mensen ongerust zijn. Het betreft hun gezondheid. Als gemeente zien we het nadrukkelijk als onze rol om, vanuit het belang van omwonenden en mensen die in de omgeving van Chemours werken, druk te houden op de uitvoering van nader onderzoek. Wij volgen dit nauwgezet. Daarnaast willen we onze inwoners blijven informeren, bijvoorbeeld via deze site. Ook heb ik op verschillende manieren contact met buurtbewoners en ex-werknemers."

Met vragen over gezondheidsaspecten kunt u contact opnemen met de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) via telefoonnummer (078) 770 85 00. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw huisarts.