Tegemoetkoming kosten bloedtesten voor minima

Bewoners op de Staart die graag een bloedtest willen, maar deze niet kunnen betalen, kunnen de kosten vergoed krijgen van de gemeente. De regeling geldt alleen voor mensen met een minimuminkomen die niet meedoen met een ander onderzoek, zoals de steekproef van het RIVM.

De voltallige gemeenteraad heeft voor deze regeling gepleit in een motie. Het college van burgemeester en wethouders heeft beloofd na de zomer met nadere informatie te komen. Het gemeentebestuur hoopt dat de bloedtesten de onzekerheid en onrust in de wijk kunnen beperken of wegnemen. De bloedtesten mogen de steekproef niet verstoren. Daarom komt eerst de steekproef, waarvoor 450 omwonenden een uitnodiging krijgen.