Reactie op Volkskrant-artikel over uitstoot GenX

Op woensdag 20 juli verscheen in De Volkskrant een artikel over de mogelijke gevaren van de uitstoot van GenX door Chemours in Dordrecht.

GenX is de vervanger van de stof PFOA bij de productie van Teflon. PFOA mag sinds 2012 niet meer worden gebruikt, en staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen. GenX mag wel worden gebruikt, maar er zijn vragen over het effect van deze stof op de gezondheid.  De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht willen net als de provincie en het ministerie een situatie zoals die zich nu voordoet met PFOA in de toekomst voorkomen. We willen niet dat we over een aantal jaren in dezelfde situatie zitten met een andere stof. Het gaat ons om de gezondheid van onze inwoners en mensen die in onze gemeente werken.

Vragen

Om die reden hebben de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht vorige week nog een aantal vragen (pdf, 54 kB) aan de provincie Zuid-Holland gesteld over de stof GenX.

Zo geeft Chemours aan dat ondanks nadelige effecten van GenX in dierstudies, deze effecten niet door te trekken zijn naar mensen. We willen van de provincie weten of zij hier zelf, bijvoorbeeld door navraag bij het RIVM, onderzoek naar hebben gedaan. Ook willen we inzicht hebben in meetresultaten van de uitstoot van GenX sinds 2013. De provincie heeft aangegeven naar aanleiding van deze en andere vragen met ons in gesprek te willen.

Vergunning

De discussie rond GenX is dus zeker niet nieuw voor ons. We blijven kritisch en alert. Dit geldt niet alleen voor GenX, maar ook voor andere mogelijke schadelijke stoffen die Chemours uitstoot.

De vergunning voor Chemours was en is uiteraard openbaar - in tegenstelling tot wat de Volkskrant schrijft - en in te zien op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Bekijk de vergunning.