Provincie vraagt Chemours om reactie op GenX

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens de provincie Zuid-Holland aan Chemours een formele reactie gevraagd op recente berichtgeving rond GenX.

De belangrijkste vraag is of er binnen Chemours nieuwe kennis en/of inzichten bekend zijn over de gezondheidsrisico's en milieurisico's van de stoffen die worden gebruikt bij de GenX-technologie. Als deze kennis aanwezig is, wordt gevraagd deze met de betrokken instanties te delen. Chemours wordt verzocht uiterlijk 22 augustus 2016 te reageren. Ook wordt een bestuurlijk overleg met het College van Gedeputeerde Staten aangekondigd. 

Bekijk de formele reactie (pdf, 756 kB)