Stand van zaken dossier Chemours / DuPont

Het college heeft de raad per brief geïnformeerd over de stand van zaken rond het dossier Chemours / DuPont. Het gaat daarbij in op de diverse onderzoeken die lopen, de incidenten rond formaldehyde, de vragen over zeer zorgwekkende stoffen, de vergunning van de bedrijven en het contact met de wijk.

U kunt de brief downloaden (pdf, 6329 kB).

Dinsdag 13 december is weer een thema-avond van de commissie Fysieke Leefomgeving. Meer informatie vindt u op het Raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de diverse presentaties.

U kunt de commissie terugkijken.