Brieven provincie en minister over PFOA, GenX en zeer zorgwekkende stoffen

De gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben de Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar GenX en PFOA in drinkwater. Staatssecretaris Dijksma heeft hierover de Tweede Kamer geïnformeerd. Hieronder kunt u beide brieven en onderzoeken downloaden.

Het RIVM concludeert dat de uitstoot van de stoffen die bij de GenX-techniek vrijkomen naar verwachting geen risico oplevert voor de gezondheid van omwonenden. Een definitieve conclusie kan op basis van beschikbare informatie op dit moment niet getrokken worden. Er volgt nader onderzoek. Ondertussen wordt de emissie van de stoffen ingeperkt.

Over het drinkwater concludeert het RIVM dat de concentraties PFOA in drinkwater van Oasen wel verhoogd zijn geweest, maar dat op geen enkel moment sprake is geweest van een risico voor de volksgezondheid.