Vragen Statenfracties m.b.t. GenX

Op 14 september vindt in de Provinciale Staten van Zuid-Holland een zogeheten interpellatiedebat plaats over de situatie rond GenX en Chemours. In aanloop hier naartoe hebben diverse partijen in de Provinciale Staten vragen gesteld of om meer informatie gevraagd.