Voortgang steekproef en brieven provincie en staatssecretaris

Verschillende partijen zijn bezig met de aanbevelingen uit het RIVM-rapport over de mogelijke effecten van de uitstoot van PFOA door Chemours. Dat geldt ook voor de steekproef om te onderzoeken of de berekeningen van het RIVM kloppen. De Provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever van deze steekproef. Het RIVM gaat het onderzoek uitvoeren.

In een brief aan de Provinciale Staten (pdf, 133 kB) over de stand van zaken PFOA-Chemours en tijdens een debat hierover hebben gedeputeerden Janssen en Vermeulen aangegeven de totale doorlooptijd van de steekproef 'drastisch te willen verkorten'. Eerst werd geschat dat dit mogelijk twee jaar zou duren. In de brief stelt de provincie dat zij samen met het RIVM alles in het werk stelt om de steekproef nog voor de zomer te laten starten.

De betrokken gemeenten hebben ook al gepleit voor snelheid, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Daarnaast wil Dordrecht dat de steekproef zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van onze inwoners en gemeenteraad. We vragen om een ruime groep deelnemers en aandacht voor de werkenden in de omgeving. Binnenkort komt het RIVM met een plan van aanpak, waarin zij aangeven hoe de steekproef er precies uit komt te zien.

Bezoek Staatssecretaris

De steekproef is ook besproken met staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij bezocht onze regio op maandag 18 april en overlegde onder meer met bestuurders van de gemeenten Dordrecht (wethouder Van der Linden), Papendrecht en Sliedrecht en de provincie Zuid-Holland. Ook sprak zij met omwonenden. Onlangs stuurde de staatssecretaris een brief naar de Kamer (pdf, 67 kB) met een reactie op de eerste bloeduitslagen en om Kamerleden te informeren over de voortgang van de voorbereiding van de steekproef.

Uitstoot van voor 1998

Over de uitstoot van PFOA van voor 1998 waren geen cijfers bekend. De provincie probeert die cijfers te achterhalen en heeft Chemours gevraagd alle beschikbare informatie aan te leveren. Ook het Openbaar Ministerie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de vroegere arbeidsinspectie) zijn gevraagd alle gegevens die zij hebben naar de provincie te sturen. Deze informatie is nodig om duidelijker te krijgen wat de verwachte PFOA-gehalten in het bloed in het verleden zijn geweest.