Uitkomsten nieuw moestuinonderzoek verwacht in april-mei

Sinds de zomer van 2021 laten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een onderzoek uitvoeren in verschillende moestuinen rondom Chemours. We onderzoeken de hoeveelheid PFOA en GenX in groente en fruit. Dit onderzoek moet leiden tot een advies voor eten uit eigen (moes)tuin. Omdat bij het onderzoek nieuwe methoden worden gebruikt die heel precies kunnen meten, is er meer tijd nodig dan eerder gepland. We verwachten de eerste conclusies eind april.

WFSR

Het Wageningen Food Safety Center (WFSR) van de universiteit heeft in de moestuinen 750 monsters genomen van groente en fruit. WFSR analyseert deze monsters op 18 soorten PFAS-stoffen, waaronder PFOA en GenX. Dit is een grote opdracht. WFSR gebruikt hiervoor nieuwe meetapparatuur die ook erg lage gehalten kan meten. Hoe beter en nauwkeuriger de metingen, hoe beter het uiteindelijke advies. Maar omdat deze manier van analyseren nieuw is, hebben de onderzoekers wat meer tijd nodig voor de controle. Er is daardoor wat vertraging in de planning ontstaan. We verwachten dat WFSR deze analyse eind februari afrondt. 

RIVM

Daarna gaat het RIVM aan de slag. Zij onderzoeken wat de metingen betekenen voor het eten van groenten en fruit uit de moestuin. Zij maakt daar een rapport van. De GGD kijkt mee en samen met de gemeenten zorgen zij voor een bruikbaar advies over het gebruik van en het eten uit de (moes)tuin. Het RIVM komt naar verwachting eind april met een concept van het rapport. Een paar weken erna volgt het definitieve rapport.

Grond- en wateronderzoek

Het tweede gedeelte van het onderzoek gaat over de hoeveelheid PFOA en GenX in de grond en in het water dat de planten krijgen. Het RIVM gaat ook deze metingen verwerken in een rapport. Dit rapport volgt waarschijnlijk na het gewasrapport. Eerst komt er dus een advies over het eten van gewassen uit moestuinen, daarna een advies over het gebruik van grond en water geven.

De eigenaren van de betrokken moestuinen zijn per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek. 

Waarom nieuw onderzoek?

Het nieuwe moestuinonderzoek is nodig, omdat de toegestane hoeveelheid PFAS die iemand binnen mag krijgen zonder dat dat leidt tot gezondheidseffecten fors is verlaagd. Daarom is het nodig nieuw onderzoek te doen waarbij ook hele lage gehalten PFAS gemeten kunnen worden. Zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover.