Nederland verzoekt om Europees verbod op PFAS

Nederland wil dat PFAS* in Europa verboden wordt. Samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen heeft Nederland hiervoor een officieel verzoek ingediend bij het Europees chemicaliën agentschap (ECHA). Het verbod moet in één keer gaan gelden voor alle schadelijke PFAS stoffen, zo’n 6.000 in totaal. De stoffen waar zorgen om zijn rond Chemours, PFOA en GenX, vallen ook onder PFAS. Voor PFOA geldt al een verbod. Het streven is dat het totaalverbod vóór 2025 in gaat.

Hoe het Europese verbod eruit komt te zien en voor welke producten dit gaat gelden, is nu nog niet te zeggen. Het verbod zal zich richten op alle toepassingen van PFAS, met uitzondering van enkele toepassingen die als essentieel, onmisbaar, worden gezien. Omdat het om zoveel stoffen in één keer gaat, vraagt veel voorbereiding om tot een verbod te komen. 

Beperken

Totdat er een verbod in werking treedt, beperken andere maatregelen de uitstoot. Zo zijn de afgelopen jaren steeds strengere eisen gesteld aan het gebruik van sommige PFAS en geldt er al een verbod op PFOA en PFOS, twee stoffen die behoren tot de PFAS groep. Door nu die hele grote groep PFAS in één keer te verbieden, voorkomen we dat de ene schadelijke PFAS wordt vervangen door een andere die later ook weer schadelijk blijkt, zoals toen PFOA vervangen werd door GenX. 

Niet in het milieu

Het college van Dordrecht is van mening dat een totaalverbod uiteindelijk dé route is om PFAS uit onze omgeving te bannen. Aanpak bij de bron is veel effectiever dan aanpak achteraf. Dordrecht is daarom blij met de inzet van Nederland in Europa op dit punt en steunt dit ook. Het college vindt dat deze stoffen niet thuishoren in onze leefomgeving, niet in het milieu en niet in het water. Daarom vinden wij ook dat de uitstoot nu al zo snel mogelijk naar nul moet. 

Lees meer over het officiële verzoek om een Europees verbod op PFAS op de website van de Rijksoverheid.

 

* PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA en PFOS. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Lees meer over PFAS op de website van het RIVM.