Woningklacht indienen

De eigenaar van de woning of woonwagen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw of bouwwerk. Voor woningen en woonwagens gelden minimale eisen van woonkwaliteit. Deze hebben betrekking op:

  • veiligheid
  • gezondheid
  • bruikbaarheid
  • energiezuinigheid

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente de eigenaar dwingen om de woonkwaliteit te (laten) herstellen.

Woningklacht indienen

U meldt de gebreken aan de huurwoning of huurwoonwagen eerst aan de eigenaar van de woning of woonwagen. Als de eigenaar de gebreken niet op tijd oplost, kunt u een woningklacht indienen bij: Gemeente Dordrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

U betaalt geen kosten voor het indienen van een woonklacht.

Afhandeling

Als u een klacht indient, bekijkt de gemeente de gebreken en het achterstallig onderhoud aan de woning. Als het achterstallig onderhoud in strijdt is met het Bouwbesluit, schrijft de gemeente de eigenaar aan om dit op te lossen.

Voor het afhandelen van de woningklacht staat geen wettelijke termijn. Dit hangt af van de aard van de gebreken en de bereidheid van de eigenaar om deze zelf te (laten) herstellen.

Meer informatie

Kijk op Wat speelt er in uw buurt

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. 

Wetgeving
  • Bouwbesluit: maakt onderscheid tussen bestaande en nieuwe woningen en woonwagens.
  • Woningwet: bepaalt aan welke kwaliteiten een woning moet voldoen.