Agenda's grote Welstands- en Monumentencommissie 5 juli 2021

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT

Secretariaat:

Stadsontwikkeling – Vakteam Stedenbouw

Postbus 8

3300 AA DORDRECHT

Bezoekadres Spuiboulevard 300

E-mail: secretariaatWMC@dordrecht.nl

 

agenda Welstands- en Monumentencommissie 21 juni 2021

 

Aanvang: 14.25 u.

Locatie: Via Microsoft Teams i.v.m. maatregelen Coronavirus

  1. Groenmarkt 88-90 RM (WM - JK)

14.25 u.

Omschrijving: verbouwing van kantoor naar 5 woningen en 2 werkruimtes

Architect: dhr. D.J. Schouten, Schouten Architecten

Vooroverleg, 2e behandeling

 

Gebiedstype: Historische binnenstad

Welstandsniveau: Intensief

  1. Kleine Spuistraat 2A BS (WM)

14.50 u.

Omschrijving: het realiseren van een badkamer

Architect: G.W. Aarssen Architectuur en Planvorming, dhr. Aarssen

Wabo aanvraag, 1e behandeling

 

Gebiedstype: Historische binnenstad

Welstandsniveau: Intensief

  1. Sisarijs- of Sarisgang 43 BS (WM)

15.10 u.

Omschrijving: realiseren 4 appartementen 1e verdieping

Architect: Studio Hans Huitinck, dhr. Huitinck

Vooroverleg, 1e behandeling

 

Gebiedstype: Historische binnenstad

Welstandsniveau: Intensief

  1. Grote Hondring kavel A4 (Minnaertweg)

15.35 u.

Omschrijving: nieuwbouw woning

Architect: Bias Architecten

Wabo aanvraag, 1e behandeling

 

Gebiedstype: Wederopbouw – stratenwijken

Welstandsniveau: Regulier

  1. Stadswerven Blok A Zuid (A3)

16.00 u.

Omschrijving: Blok A Zuid

Architect: Office Winhov, dhr. Tiegelaar

Vooroverleg, 1e behandeling

 

Gebiedstype: Ontwikkelgebieden

Welstandsniveau: Ontwikkeling

Beeldkwaliteitplan Stadswerven

  1. Spuiboulevard

16.30 u.

Omschrijving: stedenbouwkundig raamwerk en bkp woonbuurt Spuiboulevard

Architect: De Zwarte Hond, dhr. Zandbelt. Mevr. Villerius

Vooroverleg, 3e behandeling

 

Gebiedstype: Randen van de 19e-eeuwse schil - west

Welstandsniveau: Regulier

Rondvraag

17.00 u.