Agenda en vergaderdata

Elk bouwplan waarvoor een bouwvergunning nodig is, moet ook worden getoetst. De toetsende instantie is de Welstands- en monumentencommissie. Deze commissie bestaat uit de grote en kleine commissie.

De commissies vergaderen in de oneven weken op maandag. In de zomermaanden en rond Kerst en Nieuwjaar kunnen de data wijzigen. De eerste komende vergadering is op:

Maandag 23 maart 2020

De agenda van de vergadering kunt u hieronder downloaden.