Agenda en vergaderdata

Elk bouwplan waarvoor een bouwvergunning nodig is, moet ook worden getoetst. De toetsende instantie is de Welstands- en monumentencommissie. Deze commissie bestaat uit de grote en kleine commissie.

LET OP: De openbare vergaderingen van de Welstands- en monumentencommissie vinden in verband met het coronavirus plaats via Microsoft Teams. Wilt u een plan toelichten of de vergadering bijwonen? Stuurt u dan een e-mail naar secretariaatWMC@dordrecht.nl.

De commissies vergaderen in de oneven weken op maandag. In de zomermaanden en rond Kerst en Nieuwjaar kunnen de data wijzigen. De eerste komende vergadering is op:

Maandag 12 oktober 2020

De agenda van de vergadering kunt u hieronder downloaden.