Slopen van pand of woning

U doet een sloopmelding als uw hoeveelheid sloopafval meer is dan 10 m3. Komt er bij de sloop ook asbest vrij, dan doet u altijd een melding. Het melden van asbest is niet afhankelijk van de hoeveelheid sloopafval.

Kosten

De sloopmelding is gratis.

Afhandeling

U krijgt binnen 4 weken bericht van ons.

Online regelen

U doet uiterlijk 4 weken voor de sloop uw melding via het Omgevingsloket online. U leest dan direct of u ook vergunningen nodig heeft.

Omgevingsloket online

Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning.

Meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u uitgebreide informatie mee over de werkzaamheden en activiteiten die u gaat uitvoeren. Zodra u de aanvraag doet, leest u precies wat u moet meesturen.

U heeft ook nodig: 

 • een sloopveiligheidsplan een tekening waarop u aangeeft wat u sloopt
 • een akoestisch onderzoek (of er mogelijk geluidhinder optreedt)
 • een trillingenonderzoek (of er door de sloop grote trillingen vrijkomen)
 • een beschrijving van de soort en hoeveelheid sloopafval
 • een asbestinventarisatierapport (meestal bij bouwwerken gebouwd voor 1 april 1994)
 • de naam en adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat (als op locatie steenafval wordt gebroken)
Monument of pand in beschermd stadsgezicht

Een omgevingsvergunning heeft u altijd nodig als:

 • uw bouwwerk een monument is of binnen het beschermd stadsgezicht staat en
 • u dit geheel of gedeeltelijk wilt slopen

Meer informatie leest u op de pagina Monumenten.

Asbest

Asbest is een in de natuur voorkomend mineraal dat vroeger vaak gebruikt werd in woningen en gebouwen. Als asbest breekt of afbrokkelt komen er vezels vrij. De vezels kunnen kanker veroorzaken als u deze inademt. Om die reden mag asbest niet meer worden toegepast of bewerkt. Het is moeilijk om vast te stellen of materiaal asbest is of bevat.

Asbest kan bijvoorbeeld voorkomen in:

 • vloerbedekking
 • golfplaten 
 • tegellijm
 • verschillende soorten wand-, plafond- en gevelbekleding
Tips bij het slopen

Het is verstandig om uw sloopplan te bespreken met buren of andere belanghebbenden.

Wat speelt er in uw buurt