Omgevingsvergunning aanvragen

Via het Omgevingsloket online kunt u meerdere activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen in één keer regelen. U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het soort aanvraag die u doet.

Afhandeling

 • u krijgt binnen 8 weken bericht van ons bij een eenvoudige aanvraag
 • u krijgt na 6 maanden bericht van ons bij een complexe aanvraag
 • voor Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg doet u eenvoudig een aanvraag via BLITTS.  U krijgt dan binnen 8 werkdagen bericht. Dit geldt voor de producten:
  • dakkapel
  • dakraam
  • aanbouw (erker of serre)
  • bijgebouw (schuur, garage of carport)
  • erfafscheiding (schutting of hek)
  • zonnepanelen

Digitaal regelen

Deze vergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket online

Omgevingsloket online

Heeft u een vraag? Stel deze dan digitaal aan onze medewerkers

Blitts

In Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg houden wij een proef om u sneller een omgevingsvergunning te leveren. Bij Blitts vraagt u eenvoudig en snel een vergunning aan. Blitts controleert de vergunningaanvraag automatisch op allerlei onderdelen en voorwaarden. Zo heeft u de vergunning binnen 8 werkdagen in huis. Het gaat om vergunningen voor zes producten:

 • dakkapel
 • dakraam
 • aanbouw (erker of serre)
 • bijgebouw (schuur, garage of carport)
 • erfafscheiding (schutting of hek)
 • zonnepanelen

De proef loopt tot eind 2019. Als het een succes is, voeren we Blitts in voor de hele stad. U vraagt zelf een vergunning aan of uw aannemer, architect of bouwbegeleider.

Het bedrijf Blitts voert de proef uit. Met een uitgebreide vragenlijst en een tekenprogramma verzamelt Blitts alle informatie die nodig is voor een complete aanvraag. Blitts zorgt zo voor een complete aanvraag en toetst deze automatisch aan de regels. Daardoor kan de Omgevingsdienst de vergunning veel sneller verlenen.

Stappenplannen

Stappenplannen van veel voorkomende activiteiten. Klik op het stappenplan en zoek uw bouwactiviteit.

Voor u hebben wij de volgende stappenplannen uitgewerkt:

Aanvraag

U controleert met de vergunningscheck via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft. U kunt daarna direct online een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag van uw vergunning kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers. Voor ingewikkelde aanvragen adviseren wij u om informatie bij de aannemer te vragen. Als uit de vergunningscheck blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, heeft u in sommige gevallen wel de meldplicht. U doet uw melding dan uiterlijk 4 weken voor de aanvang van uw werkzaamheden. U hoeft na uw melding niet op toestemming van de gemeente te wachten om uw werkzaamheden uit te voeren.

Afhandeling

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente als u een eenvoudige aanvraag doet. Deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij een ingewikkelde aanvraag krijgt u binnen 6 maanden antwoord van ons. Ook deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij eenvoudige aanvragen denkt u bijvoorbeeld aan:

 • schuttingen en hekwerken
 • dakkapel
 • zonnepanelen

 Bij een ingewikkelde aanvraag denkt u bijvoorbeeld aan:

 • werkzaamheden aan een monumentaal pand
 • een ontheffing van het bestemmingsplan
Starten van uw werkzaamheden

Na bekendmaking van de beschikking kan een belanghebbende (dit is een ander dan uzelf) bezwaar of beroep indienen. Dit kan tot 6 weken na de genomen beslissing. Dit bezwaar of beroep kan invloed hebben op de vergunning die wij aan u hebben afgegeven. Wij adviseren u om te wachten met uitvoeren van de werkzaamheden tot deze zes weken voorbij zijn. U bent verplicht om te wachten tot de bezwaar- of beroeptermijn voorbij is als u de werkzaamheden niet meer ongedaan kunt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen van bomen of sloopwerkzaamheden.

Welstandsnota inzien

De Welstandsnota kunt u inzien via: