Kozijnen en gevelpanelen

Heeft u wel of geen omgevingsvergunning nodig? Als u een kozijn of gevelpaneel wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor u de aanvraag indient, doorloopt u eerst dit stappenplan. Hierna kunt u op een eenvoudige manier de vergunningscheck uitvoeren en/of de vergunning aanvragen. Hieronder leest u meer over het stappenplan, de vergunningscheck en de aanvraag. Ook kunt u de folder over kozijnen en gevelpanelen raadplegen.

Folder over kozijnen en gevelpanelen

Stap 1: Voorbereiding op de vergunningscheck

Controleer of uw woning op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst is opgenomen. Controleer ook of uw woning binnen het beschermd stadsgezicht ligt. De rode lijn vormt de grens van het beschermde stadsgezicht in de binnenstad. De groene lijn is de grens van het beschermde stadsgezicht van de 19e eeuwse schil. Heeft u vragen? Belt u dan gerust met de Stadswinkel. Ons telefoonnummer is 14 078.

Omgevingsloket online
Rijksmonumentenlijst
Kaart beschermd stadsgezicht (pdf, 667 kB)

Stap 2: Doe de vergunningscheck

U kunt met de bij stap 1 verkregen informatie de vergunningscheck doen via het omgevingsloket online of u kunt de vragenlijst (beslisboom) in de folder doorlopen. Na uitvoering van de vergunningscheck kunt u direct online een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u vragen? Belt u dan gerust met de Stadswinkel. Ons telefoonnummer is 14 078.

Omgevingsloket online
Folder kozijnen en gevelpanelen
DigiD

Stap 3: Procedure bij uitkomst wel of geen vergunning

Na de vergunningscheck in het omgevingsloket online, weet u of u wel of geen vergunning nodig heeft.

1. Geen vergunning nodig, maar wel rekening houden met welstandseisen

Als blijkt dat u geen vergunning nodig hebt, moet u er wel rekening mee houden dat er een zogenaamde excessenregeling bestaat. Dit houdt in dat u bij materiaal en kleurgebruik rekening moet houden met de kleuren en materialen in uw omgeving. Als uw keuze hierin enorm afwijkt, kan de gemeente u dwingen om uw kozijnen en gevelpanelen aan te passen aan de omgeving. Vervelend, omdat de gemeente een welstandsexces pas kan bepalen als de kozijnen en gevelpanelen al geplaatst zijn. Omdat u bij vergunningvrij bouwen niet hoeft te voldoen aan de sneltoetscriteria, kunt u bij twijfel over materiaal- en kleurgebruik deze toch raadplegen. Ze geven u een goed inzicht om de welstandexcessen te voorkomen. De technische eisen die gelden voor bouwwerken zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Als u aan alle regels en voorschriften voldoet, kunt u uw schutting of hekwerk plaatsen. De uitkomst van de vergunningscheck kunt u printen als bewijs. U hoeft geen melding te maken van uw werkzaamheden. Leest u de informatie op deze pagina wel door voordat u begint met de werkzaamheden.

2. Wel een vergunning nodig

U kunt met de bij stap 1 verkregen informatie de vergunningscheck doen via het omgevingsloket online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, neem dan contact op met uw aannemer of een persoonlijk adviseur. Als u vragen heeft bekijkt u dan de aanvraagprocedure of met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Tot slot

Voor u begint met uw werkzaamheden zijn er nog een aantal zaken die u moet weten:

  • bedenk of u voor de uitvoering van uw werkzaamheden gebruik moet maken van de stoep, openbare weg of gemeentelijke groenstrook. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwsteiger, kraan of afvalcontainer heeft u een vergunning Gebruik Openbare Ruimte nodig
  • woont u in de binnenstad, controleert u dan of u een ontheffing nodig heeft om te kunnen parkeren
  • het verbouwen van uw woning kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning. Hierdoor kan de belastingaanslag voor het nieuwe belastingjaar wijzigen. Houd daar ook rekening mee.

Omgevingsloket online
Bouwbesluit
DigiD
Aanvraagprocedure
Steigers, containers e.d. plaatsen
Autovrijgebied
Parkeervergunning bewoners

Stap 4: Tips

Informeer uw buren

Buren hebben rechten en plichten. Deze vallen onder het burenrecht dat is vastgelegd in het burgerlijk wetboek. Bespreek uw bouwplannen dan ook met uw buren. Zo voorkomt u dat u onnodig hinder van elkaar ondervindt.

Conflict

Heeft u een conflict met uw buren over een bouwplan of bouwwerkzaamheden? Neem voor gratis advies contact op met het Juridisch Loket.

Burgerlijk Wetboek
Het Juridisch Loket

Welstandsnota inzien

De Welstandsnota kunt u inzien via de Welstandsnota en de bijlage Welstandnota, hierin vindt u de beschrijvingen per wijk. Of via de website ruimtelijkeplannen.nl. Hierin zoekt u makkelijk op adres en vindt u ook bestemmingsplannen.

Welstandnota (pdf, 19 MB)
Bijlage Welstandsnota (pdf, 17 MB)