Onttrekkingsvergunning woonruimte

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig wanneer u een als woning bekend pand geheel of gedeeltelijk aan de woonruimtevoorraad wilt onttrekken. De verloren woonruimte moet u in sommige gevallen wel compenseren. Dit betekent dat u daar iets tegenover stelt.  

Kosten

De behandeling van een aanvraag of verlengen van de vergunning kost € 221,-.

Afhandeling

Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht. De gemeente mag deze termijn verlengen.

Online

Voor de online aanvraag heeft u Digid of een ondernemers pincode nodig.

Onttrekkingsvergunning aanvragen

 

Een onttrekkingsvergunning nodig

Onttrekking woonruimte voor andere functie dan wonen

Wanneer u een woning wilt slopen of geheel of gedeeltelijk een andere functie of bestemming wilt geven. Bijvoorbeeld bij:

  - het omvormen van woonruimte in bedrijfsruimte
  - het omvormen van woonruimte in kantoor- of winkelruimte
  - het slopen van een woning

Samenvoeging van woningen

Wanneer u een aantal woningen wilt samenvoegen, van twee woningen één woning maken.

Omzetting naar onzelfstandige woonruimte

Wanneer u zelfstandige woonruimte wilt omzetten in onzelfstandige woonruimte zoals bij kamerhuur.

De  eigenaar van de woning of een gemachtigde van de eigenaar kunnen de onttrekkingsvergunning aanvragen.

Geen onttrekkingsvergunning nodig

Bij het vestigen van een klein bedrijf of beroep aan huis, is er geen sprake van onttrekking van woonruimte. Soms heeft u dan wel een ontheffing voor beroepsuitoefening aan huis nodig. Meer informatie leest u op de pagina Bedrijf aan huis.

Via de post regelen

Print de aanvraag en stuur deze volledig ingevuld op naar:

Gemeente Dordrecht
De Stadswinkel
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Aanvraag Onttrekkingsvergunning (pdf, 88 kB)

Verlengen onttrekkingsvergunning

Dat kan op 3 manieren:

  • direct online. Bij de toelichting vermeldt u dat u de vergunning wilt verlengen. Hiervoor heeft u Digid of een ondernemers pincode nodig
  • per brief. Hierin vermeldt u dat uw vergunning verloopt en u de termijn wilt verlengen
  • de aanvraag printen en volledig ingevuld opsturen naar:

Gemeente Dordrecht
De Stadswinkel
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Compensatiekosten

Wanneer u een vergunning aanvraagt voor het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte zoals kamerverhuur, moet u de 'verloren' woonruimte compenseren. Dit betekent dat u daar iets tegenover stelt. Dat kan op 2 manieren:

  • u voegt (vervangende) woonruimte toe in Dordrecht
  • u betaalt een compensatie van € 5.000,- per volledig onttrokken woonruimte.

Als u de woonruimte gedeeltelijk onttrekt, betaalt u € 100,- per m² met een maximum van € 5.000,-.

Via de burgemeester en wethouders kunt u geheel of gedeeltelijke vrijstelling aanvragen. In de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht leest u hier meer over.

Aandachtspuntjes

Als uw bouwplan niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan, heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. De vergunningscheck geeft u hierover meer informatie.

Vergunningscheck

Weigering omgevingsvergunning

Als u bij het samenvoegen van 2 woningen de tussenmuur wilt verwijderen, kan de omgevingsvergunning soms geweigerd worden. Als de onttrekkingsvergunning geweigerd wordt, betaalt u toch de kosten voor de aanvraag van de vergunning.

U mag altijd tekeningen of plattegronden bijvoegen om uw aanvraag te verduidelijken. U bent niet verplicht om bijlagen mee te sturen.

Bekendmaking van het besluit

U (de aanvrager) en omwonenden (derden, belanghebbenden) mogen bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag. Om die reden publiceert de gemeente het besluit in het weekblad 'Dordt Centraal'.

Medewerker spreken

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Maak dan een terugbelafspraak. Binnen 2 werkdagen bellen wij u op.

Maak een terugbelafspraak