Bouwgrond

Bouwkavels zijn percelen grond waarop u een woning of bedrijf kunt laten bouwen. Binnen de gemeente Dordrecht is er een verschil tussen bouwkavels voor particuliere woningbouw en bouwkavels voor projectontwikkelaars of bedrijven. Bedrijfsterreinen worden in de regel door de gemeente uitgegeven. Bedrijven zijn gebonden aan de voorwaarden, die onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

Particuliere bouwgrond

Meer informatie hierover vindt u op de website Dordtse Ruimte.

Bouwgrond voor bedrijven

U kunt zich inschrijven als belangstellende voor een bedrijfsterrein. Hiervoor vult u het webformulier ‘Registratie belangstellenden bedrijfsterreinen’ in.

Informatie over bestemmingsplannen
Webformulier Registratie belangstellenden bedrijfsterreinen
Dordt onderneemt

Vragen?

Stel uw vraag via het webformulier 'Contact met Dordt Onderneemt'. Of bel Dordt Onderneemt via telefoonnummer 14 078.

Contactformulier Dordt Onderneemt