Bodembeheer

  • Let op lood

    Dordrecht kent oude wijken waar de bodem door jarenlang gebruik verontreinigd is. Stoffen, zoals lood, kunnen dan in hogere gehalten in de bodem voorkomen.

  • Bodemonderzoek en bodemsanering

    Het uitgangspunt bij bodemsanering is dat de vervuiler betaalt en schoonmaakt.