Bouwen en verbouwen

 • Ruimtelijke plannen

  Informatie over bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels voor gebruik van gebouwen en terreinen in de stad.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Gaat u verbouwen? Via het Omgevingsloket online kunt u activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen direct keer regelen. U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

 • Welstand

  Als u uw huis wilt verbouwen heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de Welstands- en monumentencommissie.

  Lees verder

 • Steigers, containers en dergelijke plaatsen

  Wilt u een steiger, container, bouwkeet of dergelijke plaatsen in de openbare ruimte? Soms moet u de gemeente informeren of een vergunning aanvragen.

 • Bouwgrond

  Bouwkavels zijn percelen grond waarop u een woning of bedrijf kunt laten bouwen.

 • Aan- en uitbouwen

  Als u een aan- of uitbouw wilt plaatsen, zoals erkers, serres, carports, schuurtjes en garages, heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Stuk grond kopen

  Ligt er een stuk gemeentegrond rondom uw woning en wilt u uw tuin vergroten? Vraag dan de gemeente Dordrecht of u dit stuk grond mag kopen.

 • Onttrekkingsvergunning woonruimte

  Wilt u een woning voor een ander doel gebruiken? Dan hebt u een onttrekkingsvergunning nodig.

 • Dakkapellen

  Als u een dakkapel wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Splitsing in appartementsrechten

  U heeft een splitsingsvergunning nodig wanneer u woningen verkoopt van een woongebouw dat u in bezit heeft. Met deze vergunning krijgt u toestemming om uw eigendomsrechten (in delen) te splitsen.

 • Monumenten

  Voor een verbouwing van of een wijziging aan een monument moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

  Lees verder

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Als u (ver)bouwplannen heeft, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Weet u nog niet zeker of uw plannen haalbaar zijn? Dan kan een vooroverleg verstandig zijn.

 • Zonnepanelen

  Als u een zonnepaneel of zonnecollector wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Schuttingen en hekwerken

  Als u een schutting of hekwerk wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Huisnummer aanvragen

  Wilt u uw woning of pand splitsen? Dan heeft u één of meer huisnummers nodig. U vraagt het aan via het omgevingsloket of soms direct via de gemeente.

 • Kozijnen en gevelpanelen

  Als u een kozijn of gevelpaneel wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Woning voor andere doelen gebruiken

  U heeft één of meerdere vergunningen nodig als u uw woning (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden wilt gebruikt.

 • Kennisgeving bouwhandeling

  Zodra u de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft, mag u starten met de (ver)bouwwerkzaamheden. U moet zich tijdens het bouwproces wel houden aan bepaalde regels en voorwaarden.

 • Dakramen en lichtkoepels

  Als u een dakraam of lichtkoepel wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Aanleggen, omgevingsvergunning nodig?

  Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig als u uw leefomgeving wilt veranderen zonder dat u daarvoor moet (ver)bouwen.

 • Zelf een huis bouwen

  De gemeente geeft ruimte aan mensen die zelf een huis willen bouwen.

 • Woningklacht indienen

  Als uw (huur)woning in slechte staat van onderhoud is kunt u een woningklacht indienen.

 • Slopen van pand of woning

  U doet een sloopmelding als uw hoeveelheid sloopafval meer is dan 10m3. Komt er bij de sloop ook asbest vrij, dan doet u altijd een melding.

 • (Schotel)antennes

  Als u een (schotel)antenne wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Bodembeheer