WOZ-waarde bij problemen paalfundering

Paalfunderingsproblemen hebben invloed op de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor woningen die te kampen hebben, hadden of krijgen met paalfunderingsproblemen is een zogeheten gedragslijn vastgesteld. Hiermee kan de gemeente bepalen hoe zij een eventuele aftrek van de WOZ-waarde voor de woning vaststelt. De WOZ-waarde gebruikt de gemeente voor de heffing van diverse belastingen.

Recht op aftrek bij paalfunderingsprobleem

U heeft recht op aftrek als:

  • uw woning in een aandachtsgebied ligt waarbij nog niet bekend is of er sprake is van paalfunderingsproblemen. Het kan zijn dat er in uw bouwblok onvoldoende toestemming was voor een funderingsonderzoek. Maar uw woning kan ook om een andere reden niet in het onderzoek zijn opgenomen. Ook staat nog niet vast of er funderingsproblemen zijn bij scheefstand van de woning of het monitoren van grondwater
  • bij uw woning is een paalfunderingsprobleem vastgesteld; herstel moet plaatsvinden tussen 0 tot 25 jaar en de kosten van herstel zijn bekend
  • bij uw woning is een paalfunderingsprobleem vastgesteld; herstel moet plaatsvinden tussen 0 tot 25 jaar en de kosten van herstel zijn niet bekend
  • bij uw woning is een paalfunderingsprobleem vastgesteld; er is onvoldoende toestemming om onderzoek te doen naar de hoogte van de herstelkosten (ramingskosten van het ingenieursbureau)

U heeft geen recht op aftrek als:

  • uw woning wel in een aandachtsgebied ligt en er geen paalfunderingsprobleem is. U heeft bijvoorbeeld bericht gehad dat uw woning op een stalen fundering staat
  • een onderzoek naar het paalfunderingsprobleem van uw woning heeft uitgewezen dat herstel de komende 25 jaar niet noodzakelijk is. De handhavingstermijn fundering is 25 jaar of meer
Recht op aftrek WOZ-waarde

De aftrek van de WOZ-waarde die vanwege paalfunderingsproblemen toepasbaar is, is:

  • 20% van de WOZ-waarde die zou gelden zonder paalfunderingsproblemen wanneer de omvangrijkheid van het probleem nog wordt onderzocht
  • 100% van de herstelkosten wanneer er een definitief kostenrapport is en herstel nodig is binnen 25 jaar. Zodra de fundering hersteld is, vervalt de aftrek van de WOZ-waarde het daaropvolgende kalenderjaar
Vermelding aftrek op het aanslagbiljet

U kunt een aftrek door paalfunderingsproblemen niet zien op de aanslag gemeentelijke belastingen. U kunt de berekening van een eventuele aftrek wel zien op het taxatieverslag. Op het taxatieverslag staan diverse gegevens van de woning en (als dit van toepassing is) ook de berekening van de aftrek wegens paalfunderingsproblemen. U kunt uw taxatieverslag bekijken via Uw belastingdossier. Kunt u van deze mogelijkheid geen gebruik maken? Vraag dan telefonisch het taxatieverslag aan bij de Stadswinkel. U bereikt ons via telefoonnummer 14 078.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.