Tarieven gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad stelt elk jaar de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast. Deze tarieven staan beschreven in verschillende belastingenverordeningen. U kunt deze inkijken via internet of bij de gemeente aan de Spuiboulevard 300 in Dordrecht.

Rioolheffing

De gemeente maakt kosten voor een goed werkende gemeentelijke riolering. De rioolheffing is een belasting die de gemeente heft voor deze kosten. Deze kosten heft de gemeente bij:

Gebruikers en eigenaren van woningen

Hieronder vallen ook woonwagens, woonboten, stacaravans en zomerhuizen. Het tarief voor gebruikers van woningen bedraagt voor 2020 € 7,63 per maand. In 2019 en 2018 betaalde u € 7,34 en € 7,06 per maand.

Gebruikers van niet-woningen

Zoals bedrijven, winkels en andere soortgelijke gebouwen. Het tarief voor niet-woningen is afhankelijk van het waterverbruik. Bij een waterverbruik tot 200 m³ bedraagt het tarief voor 2020 € 132,- per jaar. Bij een waterverbruik van 200 m³ of meer wordt dit bedrag verhoogd met € 80,16 voor iedere volgende volle 50 m³ (tot een maximum van 150.000 m³).

Eigenaren

Het tarief voor de eigenaren van woningen en niet-woningen bedraagt per 1 januari 2020 € 102,81 per aansluiting. In 2019 en 2018 betaalde u € 98,86 en € 95,06 per aansluiting.

Afvalstoffenheffing

In 2020 betaalt u per maand € 23,87 aan afvalstoffenheffing. Ieder huishouden betaalt een vast bedrag voor het ophalen en verwerken van het huisvuil.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Wie een object bezit, betaalt jaarlijks onroerende-zaakbelastingen (OZB). De gemeente brengt een percentage van de WOZ-waarde als kosten in rekening. In de tabel leest u de percentages.

Onroerende-zaakbelastingen eigenaar (woning)

2020 - percentage: 0,1089%
2019 - percentage: 0,1165%
2018 - percentage: 0,1222%
2017 - percentage: 0,1257%

Onroerende-zaakbelastingen eigenaar (niet woning)

2020 - percentage: 0,2428%
2019 - percentage: 0,2446%
2018 - percentage: 0,2391%
2017 - percentage: 0,2330%

Onroerende-zaakbelastingen gebruik (niet woning)

2020 - percentage: 0,1949%
2019 - percentage: 0,1960%
2018 - percentage: 0,1940%
2017 - percentage: 0,1902%

De berekening voor de aanslag is als volgt:
Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 228.000,-. De aanslag 2020 bedraagt dan € 228.000,- x 0,1089% = € 248,29

Hondenbelasting

Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft:

  • 1 hond € 64,08
  • 2 honden € 176,16
  • 3 honden € 334,56
  • 4 honden € 539,28
  • 5 honden € 790,32
  • 6 honden € 1.087,68
  • Bij meer honden gelden andere bedragen
  • Voor een geregistreerde kennel betaalt u € 450,-

Meer informatie leest u op de pagina Hondenbelasting.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.