Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven en winkels betalen reinigingsrecht via HVC of een andere erkende afvalinzamelaar.

Kosten

  • € 286,32 per huishouden per jaar, ongeacht uit hoeveel personen uw huishouden bestaat
  • € 88,20 per extra container, per jaar voor restafval

De afvalstoffenheffing betaalt u over het aantal maanden dat u in Dordrecht woont. Als u uit Dordrecht vertrekt en uw verhuizing aan de gemeente heeft doorgegeven, krijgt u de teveel betaalde maanden terug.

Betalen

U kunt de aanslag op drie manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u de gemeente hiervoor een machtiging (pdf, 78 kB) geeft
  • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL51 BNGH 0285 175 750, ten name van de Gemeente Dordrecht, Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
  • u maakt een afspraak en betaal met uw pinpas aan de balie van de gemeente

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen (pdf, 78 kB). Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Als u niet meer wilt dat de gemeentelijke belastingen de bedragen automatisch van uw rekening schrijft, mag u deze altijd stopzetten. U stuurt hiervooor het formulier Intrekken machtiging afschrijven in termijnen (automatische incasso) (pdf 93 KB) naar ons op.

Kwijtschelding

Als u door uw te lage inkomen de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Hiervoor print u het formulier Aanvraag kwijtschelding (pdf 91 kB) en vult dit in. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente voor het aanvragen van kwijtschelding.

De behandeling van uw aanvraag om kwijtschelding van afvalstoffenheffing duurt 3 maanden.

Bezwaar tegen de afvalstoffenheffing

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier 'Bezwaar heffingen' in, hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op! Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, print dan het formulier Bezwaarschrift belastingen en woz beschikking (pdf, 101 kB) en stuur dit volledig ingevuld op of u schrijft zelf een brief. Lees ook altijd de achterkant van het aanslagbiljet.

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Heeft u vragen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.