Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven en winkels betalen reinigingsrecht via HVC of een andere erkende afvalinzamelaar.

Kosten

  • € 286,32 per huishouden per jaar, ongeacht uit hoeveel personen uw huishouden bestaat
  • € 88,20 per extra container, per jaar voor restafval

De afvalstoffenheffing betaalt u over het aantal maanden dat u in Dordrecht woont. Als u uit Dordrecht vertrekt en uw verhuizing aan de gemeente heeft doorgegeven, krijgt u de teveel betaalde maanden terug.

Betalen

U kunt de aanslag op drie manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u de gemeente hiervoor een machtiging geeft
  • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL51 BNGH 0285 175 750, ten name van de Gemeente Dordrecht, Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
  • u betaalt met uw pinpas aan de balie van de gemeente

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Machtiging betalen in termijnen (pdf, 78 kB)
Stopzetten machtiging betalen in termijnen (pdf, 93 kB)
Afspraak betalen afvalstoffenheffing

Kwijtschelding

Als u door uw te lage inkomen de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Hiervoor print u het formulier 'Aanvraag kwijtschelding' en vult dit in. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente voor het aanvragen van kwijtschelding.

De behandeling van uw aanvraag om kwijtschelding van afvalstoffenheffing duurt 3 maanden.

Afspraak aanvragen kwijtschelding
Aanvraag kwijtschelding (pdf, 91 kB)

Bezwaar tegen de afvalstoffenheffing

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier 'Bezwaar heffingen' in. U heeft hiervoor DigiD nodig. Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, print dan het formulier 'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen' en stuur dit volledig ingevuld op of u schrijft zelf een brief. Lees ook altijd de achterkant van het aanslagbiljet.

Webformulier Bezwaar heffingen
Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 101 kB)

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Heeft u vragen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag via het webformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen