Belastingen

 • Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking

  U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

 • WOZ-waarde bij problemen paalfundering

  Paalfunderingsproblemen hebben invloed op de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor woningen die te kampen hebben, hadden of krijgen met paalfunderingsproblemen is een zogeheten gedragslijn vastgesteld.

 • Hondenbelasting

  Als u een hond heeft, betaalt u in Dordrecht verplicht hondenbelasting. Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft.

 • Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

  U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil.

 • Tarieven gemeentelijke belastingen

  De gemeenteraad stelt elk jaar de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast. Deze tarieven staan beschreven in verschillende belastingenverordeningen.

 • Rioolheffing eigenaren en gebruikers

  U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Belastingdienst

  Voor uw vragen vindt u hier de juiste verwijzingen naar de website van de Belastingdienst.

 • Precariobelasting

  In de gemeente Dordrecht betaalt u precariobelasting als u uithangborden, uitstallingen, kabels, leidingen of andere voorwerpen boven, op of in openbare gemeentegrond heeft.