Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

Wilt u een rioolaansluiting laten maken op het gemeentelijke hoofdriool? Dan moet meestal in de openbare ruimte worden gegraven. Hiervoor is een ontheffing nodig. Alleen personeel van de gemeente Dordrecht en bedrijven die door de gemeente Dordrecht zijn erkend mogen graven in de openbare ruimte.

Kosten

De ontheffing voor een rioolaansluiting is gratis. De kosten voor het maken van de aansluiting zijn voor de eigenaar van het pand of het stuk grond.

Afhandeling

Dien uw aanvraag minimaal 3 weken voor de aanleg in. Bureau Water en Riolen van de cluster Ruimtelijke Kwaliteit belt u dan voor een afspraak. Zij kijken samen met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. Daarna handelen zij uw aanvraag binnen 3 werkdagen af. Bij uw ontheffing geven zij aan waar u de aansluiting moet laten maken. De technische voorwaarden leest u in de 'Voorwaarden rioolhuisaansluiting'.

Aanvragen

Vul het formulier 'Aanvraag ontheffing rioolaansluiting/rioolherstel' in en stuur het naar:

Gemeente Dordrecht
Cluster Ruimtelijke Kwaliteit
Bureau Wegen, Ondergronds en Water
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Aanvraag ontheffing rioolhuisaansluiting/rioolherstel (pdf, 60 kB)

Riool verstopt

De eigenaar van een woning of bouwwerk is zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op het hoofdrioolstelsel. Dit is dus de gehele aansluiting, vanaf de gevel tot aan het hoofdriool. De gemeente is niet verantwoordelijk als de rioolhuisaansluiting verstopt is. Meer informatie vindt u in het "Feitenoverzicht huisaansluitingen".

Feitenoverzicht huisaansluitingen (pdf, 3447 kB)

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met bureau Wegen, Ondergronds en Water van de Cluster Ruimtelijke Kwaliteit via telefoonnummer 078 770 46 93. Ook vindt u meer informatie in het 'Handboek voor het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen' en de 'Voorwaarden rioolhuisaansluiting'.

Handboek kabels en leidingen (pdf, 3.087 kB)
Voorwaarden rioolhuisaansluiting (pdf, 179 kB)