Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de nieuwe manier van afval inzamelen? Op deze pagina leest u de antwoorden op veel vragen.

Voor het antwoord op onderstaande vragen, kunt u klikken op de vraag. U komt dan vanzelf bij het antwoord op die vraag, onderaan deze pagina. De vragen zijn verdeeld over drie categorieën:

 1. Vragen over de veranderingen,
 2. Vragen over afval scheiden en
 3. Vragen over de achtergrond van het afvalbeleid. 

Vragen over de veranderingen

Waarom verandert het inzamelen van afval?
Wat verandert er?
Ik heb te weinig ruimte aan 1 bak voor restafval die 1x in de 4 weken wordt geleegd. Ik scheid al het afval en heb toch nog te weinig ruimte.
Ik heb in mijn huishouden luiers/incontinentiemateriaal. Door minder vaak ophalen kom ik in de problemen. Is daar een oplossing voor?
De plastic zakken op straat en aan de lantaarnpalen worden soms veel te vroeg buiten gezet. Hoe voorkomen jullie dat?
Ik wil ook een bak voor plastic, maar woon niet in Stadspolders of Dubbeldam. Waarom geen bak voor plastic in andere wijken? 
Ik woon in de binnenstad en kan mijn gft en etensresten niet gescheiden aanbieden. Komt hier verandering in?
Ik woon in een flat. Wat verandert er voor mij?
Waarom mogen flatbewoners wel alles bij het restafval gooien behalve plastic en oud papier? 
In mijn buurt zie ik soms afval naast de container. Of iemand heeft afval gedumpt. Waar kan ik dit melden? 
Leidt dit beleid niet tot meer vuil op straat?
Waarom betalen voor het laten ophalen van grof afval?
Krijg ik nu korting op afvalstoffenheffing?

Vragen over afval scheiden

Wat moet waar?
Wat moet ik doen met glazen verpakkingen?
Wat moet ik doen met textiel?
Wat kan ik tegen maden in de groenbak doen?

Vragen over de achtergrond van het afvalbeleid 

Wat is het beleid van de gemeente rond afvalinzameling?
Scheiden we in Dordrecht het afval nog niet goed genoeg?
In andere gemeenten wordt het afval achteraf door machines gescheiden. Dat is toch veel handiger?
Ik heb gehoord dat alles toch weer bij elkaar wordt gegooid na het inzamelen. Klopt dit?
De gemeente is toch verplicht om mijn afval in te zamelen?
Hoe zijn inwoners bij het grondstoffenplan betrokken?
Ik wil meer weten over de keuzes die zijn gemaakt. Waar vind ik dat?

Vragen over de veranderingen

Waarom verandert het inzamelen van afval?

In ons restafval zitten nog veel waardevolle materialen om opnieuw te gebruiken. Door afval thuis goed te scheiden kunnen we veel van deze materialen nog opnieuw gebruiken. En zo voorkomen we dat deze materialen in de verbrandingsoven terecht komen. Het verbranden is zonde. Bovendien kost het de gemeente, en dus ook onze inwoners, veel geld. De hoeveelheid restafval moet dus omlaag.
Daarom heeft de gemeenteraad besloten maatregelen te nemen, die het scheiden van afval aan huis makkelijker maken. Want door het afval thuis goed te scheiden, blijft nog maar weinig restafval over. En dat is precies de bedoeling!

Wat verandert er?

Wat er precies voor u verandert, hangt af van waar u woont en hoe u woont. Bijvoorbeeld in een appartement of in een huis met een tuin. En of u in de (historische) binnenstad woont, in Stadspolders of Dubbeldam, of in een andere wijk.
De veranderingen gaan in vanaf april 2021. In het algemeen komen de veranderingen neer op:

 • Het ophalen van de grijze bak aan huis voor restafval gaat naar  1x in de 4 weken. 
 • Het ophalen van de zakken voor plastic, blik en drankpakken gaat naar elke week.
 •  In de wijken Stadspolders en Dubbeldam krijgen inwoners met een tuin een bak aan huis voor plastic, blik en drankpakken. HVC haalt plastic daar  1x in de 2 weken op
 •  In de zomermaanden juni, juli en augustus leegt HVC de bak aan huis voor gft en etensresten elke week. De overige maanden blijft dat 1x in de 2 weken.
 •  Het laten ophalen van grof restafval is vanaf 1 mei niet langer gratis. Dit kost € 20,-  voor een kuub per afspraak. Het inzamelen van grondstoffen zoals takken, bruikbare huisraad en elektrische apparaten aan huis blijft gratis. Ook grof afval naar het Afvalbrengstation brengen blijft gratis. Verder is het mogelijk gratis een aanhanger te lenen voor transport naar het Afvalbrengstation.  

Het inzamelen van papier en karton, textiel en glas verandert niet. 
Het inzamelen van restafval bij flats en appartementen verandert op dit moment niet. 

Ik heb te weinig ruimte aan 1 bak voor restafval die 1x in de 4 weken wordt geleegd. Ik scheid al het afval en heb toch nog te weinig ruimte.

Als de grijze bak nu al vaak vol zit, is het lastig voor te stellen dat 1x per 4 weken voldoende kan zijn. Toch is dat in veruit de meeste gevallen wel zo. Er zitten in Dordrecht namelijk nog heel veel grondstoffen in het restafval. Zie het plaatje. Als we die allemaal scheiden, blijft er nog maar heel weinig restafval over, wat (op luiers na, waarvoor extra oplossingen zijn) niet stinkt. En dan blijkt in de praktijk dat 1x per 4 weken ophalen voldoende is. Dat zien we in veel andere gemeenten die deze stap al hebben gezet. En bij Dordtenaren waar het afval al op deze manier ingezameld wordt. 

Om te helpen bij het scheiden van afval wordt het plastic in een groot deel van de stad straks elke week opgehaald. Ook het bioafval (gft en etensresten) wordt in de zomer elke week opgehaald, om stankoverlast te voorkomen. Ook zijn er voor huishoudens met luiers of incontinentiemateriaal extra opties. Zie bij het kopje  Ik heb in mijn huishouden luiers/incontinentiemateriaal welke opties dat zijn.

Inhoud van de grijze containerRed je het echt niet met het restafval? Dan kun je tegen vergoeding een extra bak voor restafval aanvragen bij HVC. Hieraan zijn jaarlijkse kosten verbonden. 

Ik heb in mijn huishouden luiers/incontinentiemateriaal. Door minder vaak ophalen kom ik in de problemen. Is daar een oplossing voor?

We kunnen luiers en incontinentiemateriaal nog niet recyclen. Deze mag u bij het restafval blijven doen. Het ophalen van de bak voor het restafval gebeurt vanaf gebeurt vanaf maandag 29 maart 2021 1x in de 4 weken. Door plastic, blik en drinkpakken, gft en etensresten en papier en karton goed te scheiden ontstaat ruimte in de restafvalbak.
Is dit voor uw situatie niet voldoende? Dan zijn er oplossingen. Bijvoorbeeld een extra bak voor restafval of een pas voor een verzamelcontainer in uw buurt. Die kan op enige afstand van uw huis liggen. Voor een oplossing voor uw situatie kunt u via www.hvcgroep.nl/luierafval een verzoek indienen.

De plastic zakken op straat en aan de lantaarnpalen worden soms veel te vroeg buiten gezet. Hoe voorkomen jullie dat?

Dit is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van bewoners zelf. Iedereen wil graag een schone, prettige buurt. Daarom is het de bedoeling dat inwoners hun afval op de ophaaldag buiten zetten, en niet eerder. Zo houden zij met elkaar hun omgeving netjes. Ga hierover vooral met elkaar in gesprek. Vaak lost dat al veel op.
In de gebieden die plastic, blik en drankpakken inzamelen in doorzichtige zakken gaat HVC vanaf april elke week ophalen. Mensen kunnen hun plastic zakken dus vaker aanbieden en hoeven volle zaken minder lang thuis te bewaren.
Wie ondanks dat het plastic vaker wordt opgehaald, toch niet kan/wil wachten om een volle zak met plastic, blik en drinkpakken kwijt te kunnen, kan deze naar een van de vier oranje plastic-containers brengen. Iedereen kan hier zijn plastic, blik en drinkpakken weggooien. Een pas is niet nodig. U vindt de containers: 
    -    op het parkeerterrein van winkelcentrum Crabbehof; 
    -    naast de Jumbo aan de Krispijnseweg; 
    -    op het Vogelplein naast het Sociaal Wijkteam 
    -    tegenover de Dirk supermarkt aan de Cornelis de Wittstraat.  
Zo maken we het scheiden van plastic, blik en drankpakken voor iedereen in Dordrecht makkelijker.

Ik wil ook een bak voor plastic, maar woon niet in Stadspolders of Dubbeldam. Waarom geen bak voor plastic in andere wijken?

In Dordrecht willen we het afval zo efficiënt mogelijk ophalen. Dus: 'wat levert de meeste grondstoffen op, tegen zo laag mogelijke kosten'. Daarbij kijken we ook hoe vuilniswagens het afval zo snel en eenvoudig mogelijk kunnen ophalen. Dat is het geval als er op een route vooral één manier van aanbieden is. Dan kan HVC rijden met wagens óf voor zakken óf voor bakken. Die halen in één route bij duizenden huizen het afval op. De meeste wijken in Dordrecht hebben, in tegenstelling tot Stadspolders en Dubbeldam, meer verschillende bebouwing. Denk aan appartementen en flats. Voor die woningen zijn bakken geen optie. Ook zien we in die wijken vaker kleinere tuinen, waardoor deze inwoners er minder goed een bak bij kunnen hebben. Dan zou er uiteindelijk een mix ontstaan van bakken en zakken die minder efficiënt met één wagen kan worden opgehaald. Met als gevolg hogere kosten. Daarom kiezen we in de rest van de stad voor doorzichtige zakken. Die halen we juist vaker op, namelijk elke week. Zo hoeft u minder lang zakken op te slaan en kunt u ze sneller kwijt.

Ik woon in de binnenstad en kan mijn gft en etensresten niet gescheiden aanbieden. Komt hier verandering in?

Op een paar plekken in de binnenstad staan nu containers voor gft en etensresten. Rond de Nieuwe Haven en in het gebied Twintighuizen en Sluisweg. Inwoners van deze gebieden deden mee aan een proef. Deze containers blijven staan.  De komende 3 jaar zorgen we voor meer containers voor gft en etensresten in het centrum. We informeren u als we een extra container voor gft en etensresten plaatsen in uw buurt.

Ik woon in een flat. Wat verandert er voor mij?

De manier van afval inzamelen hangt af van het gebouw waar u woont. In sommige gebouwen kunt u uw afval in de aparte afvalruimte scheiden. We kijken met woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren naar de mogelijkheden om afval zo goed mogelijk te scheiden. Maakt u gebruik van een ondergrondse container voor restafval? Dan verandert er voor het wegbrengen van restafval niets. Plastic, blik en drankpakken die u verzamelt in de doorzichtige zakken haalt HVC vanaf april elke week op. Zo wordt het ook voor mensen met weinig ruimte makkelijker om dit afval te scheiden. We onderzoeken de mogelijkheden om bij de ondergrondse containers bij hoogbouw extra containers te plaatsen voor bijvoorbeeld gft en etensresten. 

Waarom mogen flatbewoners wel alles bij het restafval gooien behalve plastic en oud papier? 

De bewoners van appartementen vragen we zoveel mogelijk afval te scheiden. Bij alle flats zamelen we plastic, blik en drinkpakken en oud papier apart in. Voor de inzameling van glas en textiel maken alle Dordtenaren gebruik van dezelfde containers. Alleen voor etensresten (bioafval) hebben we maar op enkele plekken bakken. De komende jaren plaatsen we bakken voor bioafval ook bij andere flats. 

In mijn buurt zie ik soms afval naast de container. Of iemand heeft afval gedumpt. Waar kan ik dit melden? 

Dat is heel vervelend! U kunt dit melden via Fixi. Meer informatie vindt u op onze website

Leidt dit beleid niet tot meer vuil op straat?

De gemeente ondersteunt de overgang naar de nieuwe inzameling met maatwerk, communicatiespecials, afvalcoaches, extra inzet bij bijplaatsingen en inzet op handhaving. Heeft u vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 078 of via de chat op de website. Ook kunt u een melding doen via Fixi
Dordrecht is niet de eerste gemeente die maatregelen invoert om de hoeveelheid brandbaar restafval te verminderen. Uit de andere gemeenten weten we dat tijdens de eerste maanden tijdelijk meer afval op straat terecht kan komen. Afval van inwoners die nog even niet goed weten wat de nieuwe spelregels zijn, of die niet blij zijn met de gemaakte keuzes. Na verloop tijd wordt deze overlast weer minder.

Waarom betalen voor het laten ophalen van grof afval?

We hebben besloten dat inwoners die van deze service gebruik maken ook meebetalen aan een deel van de kosten. Het ophalen kost geld. Bovendien wordt dit afval grotendeels verwerkt als restafval en dus verbrand. Dat is zonde van de herbruikbare materialen en bovendien erg duur. Bij het afvalbrengstation is het makkelijker om grof afval te scheiden. Daarom blijft wegbrengen van afval gratis. Het inzamelen aan huis van grondstoffen zoals takken en elektrische apparaten aan huis blijft gratis. Dit hoeft namelijk niet verbrand te worden. Een afspraak voor het laten ophalen van grof afval kost € 20,00. De kosten gaan uit van het aanbieden van een maximale hoeveelheid. HVC berekent dit met een puntensysteem op de website. Wie meer aanbiedt, betaalt ook meer. Een afspraak maakt u via www.hvcgroep.nl/grofafval

Krijg ik nu korting op afvalstoffenheffing? 

Wat betreft de belasting: het zit in feite precies andersom. Als we niets doen om de hoeveelheid restafval fors te verlagen lopen de kosten enorm op. Het verbranden van restafval kost veel geld en daar komt nog een belasting van het Rijk overheen. Die zal de komende jaren blijven stijgen. Met andere woorden: deze maatregelen zijn nodig om de kosten beheersbaar te houden en te voorkomen dat de afvalstoffenheffing - die nu al niet alle kosten dekt - fors omhoog moet.

Vragen over afval scheiden

Wat moet waar?

Voor veel afval spreekt het voor zich waar het afval in moet. Maar soms kunt u twijfelen wat in welke bak/zak moet. De afvalwijzer in de HVC-app geeft antwoord! U kunt een product fotograferen of scannen en de app laat weten in welke bak/zak het afval thuishoort. U downloadt deze in de app of playstore. Op de website van HVC vindt u ook veel informatie. Staat uw afval er niet bij? Neem dan contact op met HVC om het te vragen. 
Wat wordt er gemaakt van het afval dat ik scheid?
Van het afval dat u thuis scheidt, kunnen nieuwe producten worden gemaakt.
•    Van gft en etensresten maken we compost en biogas
•    Het glas in de glasbak smelten we om tot nieuw glas. 
•    Van de plastic verpakkingen maken we heel veel verschillende producten. Bijvoorbeeld nieuwe shampoo-flessen, boodschappenkratten en bermpaaltjes.
•    Blikjes worden schoongemaakt en gewalst tot nieuwe blikjes.
•    Van oud papier maken we nieuw papier. 
Kortom, gescheiden afval is het beginpunt van een product.

Wat moet ik doen met glazen verpakkingen?

Voor de glazen potten en flessen staan in de hele gemeente glascontainers waar u het glas op kleur gescheiden in kunt doen. De glazen verpakkingen mogen met restjes en doppen of kurken worden aangeboden in de glasbakken. Voor de dichtstbijzijnde locatie van de glascontainer kijkt u op in de app van HVC of op de website. Als u uw adres intikt, dan ziet u de containers die bij u in de buurt staan.

Wat moet ik doen met textiel?

Oude kleding kunt u als het nog draagbaar is het beste aanbieden aan een kringloopbedrijf of meegeven met inzamelacties aan huis voor textiel.  U kunt er ook voor kiezen om de oude kleding, stoffen, leer, stoffen knuffels en oude schoenen (graag aan elkaar vastgebonden) weg te brengen naar de kledingcontainers. De spullen mogen stuk zijn, maar doet u wel alleen schone en droge spullen in de kledingzak. In de app van HVC of de website  kunt u zien op welke locaties de dichtstbijzijnde kledingcontainer staat.

Wat kan ik tegen maden in de groenbak doen?

Maden of stank ontstaan vooral door zogeheten organisch materiaal. Denk aan etensresten of vleesafval. Met de nieuwe inzameling kunt u de afvalstromen die stinken (zoals etensresten en bepaalde plastic verpakkingen) scheiden en nog steeds om de week of zelfs elke week aanbieden. Bij goede afvalscheiding hebt u dan minder last van stank, zeker niet in het restafval.

Om stankoverlast en maden in de zomer zoveel mogelijk te beperken kunt u in de maanden juni, juli en augustus de groene bak – waar het organische, 'stinkende' afval in zit – elke week aanbieden om te legen. De etensresten uit de keuken mag u ook in composteerbare zakjes in de groene bak doen. Op deze manier kunt u geurtjes en maden nog verder beperken.

Vragen over de achtergrond van het afvalbeleid 

Wat is het beleid van de gemeente rond afvalinzameling?

We hebben onze aanpak voor het inzamelen van afval opgeschreven in een grondstoffenplan. Hierin geven we aan hoe we de komende 10 jaar omgaan met afvalinzameling en afvalscheiding in Dordrecht. Kort gezegd is de boodschap van het grondstoffenplan: minder restafval en meer gescheiden grondstoffen. Dat is beter voor het milieu en de afvalstoffenheffing blijft betaalbaar.

 • Afval is grondstof. Je kunt er nieuwe producten van maken Meer dan 80% van het afval in de grijze bak aan huis voor restafval is nog geschikt voor hergebruik.
 • Afval in de bakken en containers voor restafval gaat direct de verbrandingsoven in. Dit verbranden kost veel meer geld dan recyclen. Verbranden wordt steeds duurder doordat het Rijk er meer belasting over heft.
 • Beter afval scheiden voorkomt uitstoot van CO2. Er hoeven namelijk minder nieuwe grondstoffen gemaakt te worden.

Scheiden we in Dordrecht het afval nog niet goed genoeg?

Op dit moment zitten we in Dordrecht op bijna 250 kilo restafval per inwoner per jaar. Hiervan zamelen we ruim 210 kilo in via de restafvalbakken aan huis en via de (ondergrondse) containers in wijken. Per inwoner bieden we ongeveer 40 kilo per jaar aan als grof afval. Dat willen we eerst terugbrengen naar 100 kilo. Uiteindelijk willen we nog maar 30 kilo restafval per inwoner overhouden. In andere gemeenten zien we dat het kan. In de restafvalbak aan huis of restafval zak zit nu gemiddeld nog ruim 80% aan herbruikbare grondstoffen. De grootste stroom hiervan zijn etensresten (ongeveer 1/3 van al het afval dat we weggooien). Ook plastic verpakkingen vinden we nog veel terug. Die nemen vaak veel ruimte in. Door het afval thuis goed te scheiden ontstaat er veel ruimte in de bak voor restafval. Als we dit goed gaan scheiden, maken we enorme sprongen.

In andere gemeenten wordt het afval achteraf door machines gescheiden. Dat is toch veel handiger?

Bij nascheiding wordt restafval in een fabriek door een machine gescheiden. Zo worden waardevolle materialen behouden, die anders worden verbrand. Lang niet alle soorten afval kunnen bij nascheiding uit elkaar worden gehaald. Voornamelijk plastic verpakkingen, blik en lege pakken van sap en zuivel worden bij nascheiding uit het restafval gehaald. Andere waardevolle afvalstromen zoals gft, textiel en papier/karton gaan verloren bij nascheiding.
Als inwoners hun afval thuis zelf scheiden (bronscheiding), worden veel meer afvalsoorten gescheiden dan bij nascheiding. Het afval dat thuis door inwoners wordt gescheiden, is heel goed opnieuw te gebruiken.
In de binnenstad en bij flats en appartementen is bronscheiding vaak lastig. Dan is nascheiding een goed alternatief.

Ik heb gehoord dat alles toch weer bij elkaar wordt gegooid na het inzamelen. Klopt dit?

Nee, dit is zeker niet het geval. Het afval wordt echt opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat is beter voor het milieu, omdat nieuwe grondstoffen maken meer CO2 (energie) kost dan hergebruik. Het is ook beter voor de kosten, omdat het goedkoper is om grondstoffen niet als restafval te verbranden.
Wel wordt er soms apart ingezameld afval afgekeurd, omdat het vervuild is met restafval of luiers. Dit afval wordt meestal alsnog verbrand. Dat is zonde. Daarom is thuis goed scheiden belangrijk.

De gemeente is toch verplicht om mijn afval in te zamelen?

Dat klopt. De gemeente is in de wet milieubeheer aangewezen als de inzamelaar van huishoudelijk afval. De gemeente bepaalt zelf op welke wijze ze inzamelt. En welke regels hierbij horen.
We regelen als gemeente de afvalinzameling zó, dat kostbare grondstoffen uit afval hergebruikt worden. Met de maatregelen in het nieuwe grondstoffenplan leveren we hier een goede bijdrage aan.

Hoe zijn inwoners bij het grondstoffenplan betrokken?

In 2016 zijn we gestart met proeven voor afvalscheiding. In totaal hebben ca 10.000 adressen meegedaan aan één of meerdere proeven. We hebben tijdens de proeven een aantal keren het effect van het afval scheiden gemeten. Ook hebben we de kwaliteit van het gescheiden afval bekeken. Deze resultaten hebben we gecombineerd met de binnengekomen klachten, enquêtes, gesprekken met afvalcoaches en bewonersavonden. De resultaten waren verschillend voor allerlei wijktypen en situaties. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om de nieuwe inzameling ook als maatwerk per wijk in te richten.

Ik wil meer weten over de keuzes die zijn gemaakt. Waar vind ik dat?

In het grondstoffenbeleidsplan leest u meer over de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt. De gemeenteraad heeft het grondstoffenplan op dinsdag 15 december 2020 vastgesteld.