Luiers en incontinentiemateriaal

Heeft u (tijdelijk) veel luierafval of incontinentiemateriaal? Daarvoor zijn oplossingen.

We kunnen luiers en incontinentiemateriaal nog niet recyclen. Deze mag u bij het restafval blijven doen. Het ophalen van de bak voor het restafval gebeurt vanaf maandag 29 maart 2021 1x in de 4 weken. Door plastic, blik en drinkpakken, gft en etensresten en papier en karton goed te scheiden ontstaat ruimte in de restafvalbak.

Oplossing op maat

Is dit voor uw situatie niet voldoende? Dan zijn er oplossingen. Bijvoorbeeld een extra bak voor restafval of een pas voor een verzamelcontainer in uw buurt. Die kan op enige afstand van uw huis liggen. Voor een oplossing voor uw situatie kunt u via www.hvcgroep.nl/luierafval een verzoek indienen.